St Louis School in Milaan Wandelt voor Water

In Milaan hebben de kinderen van de St Louis School over de grens gezocht naar een goed doel voor de opbrengst van Wandelen voor Water. Unaniem vonden de kinderen de waterprojecten van onze Stichting erg belangrijk om te ondersteunen. Zoals gebruikelijk hebben de kinderen met een rugzak gevuld met flessen water symbolisch de dagelijkse gang naar de waterput gemaakt, als afsluiting van het Wandelen voor Water. De stichting is erg blij met de uitverkoring en de opbrengst en zal met de toelage van 50% van Wilde Ganzen weer een mooi project kunnen uitvoeren. Hartelijk dank!

Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt