Privacyverklaring - Stichting Kansarmen Sri Lanka

AVG Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze AVG geeft de privacywetgeving weer en is in de hele Europese Unie (EU) gelijk.

Onze stichting werkt conform de onderstaande privacyverklaring.

1.     Inleiding
In deze privacyverklaring staat omschreven hoe wij als stichting omgaan met uw gegevens. De gegevens die u aan ons ter beschikking heeft gesteld worden met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de AVG wetgeving. (Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG). Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en geven in deze verklaring weer hoe wij dit doen.

2.     Contactgegevens
Stichting Kansarmen Sri Lanka (SKSL)
Laar 18
5258 TJ Berlicum
Telefoonnummer:  0735033294 / 06 22069555
Email: info@kansarmensrilanka.nl
Website: www.kansarmensrilanka.nl

 3.     Persoonsgegevens die wij verwerken
SKSL verwerkt uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
–        E-mailadres
–        Voor- en achternaam  (indien bekend)
–        Adresgegevens (indien bekend)
–        Telefoonnummer (indien relevant)
–        Informatie hoe wij in contact zijn gekomen met elkaar.

4.     Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals aangegeven bij punt 3 voor de volgende doelen:
–        Verzenden van onze nieuwsbrieven en de jaarverslagen
–        Versturen van eindverantwoordingen aan donateurs (hoe is uw donatie besteed)
–        Communicatie met donateurs en reizigers.

5.     Bankgegevens
IBAN rekeningnummers en overige bankgegevens van donateurs (zowel particulieren als fondsen en stichtingen) worden niet door ons verwerkt.  Deze bankgegevens blijven in de beveiligde omgeving van de RABO bank staan.  Deze gegevens vallen onder de verwerkers- en privacyverklaring van de RABO bank.

Wij als stichting doen dus niets met deze gegevens.

Wanneer een structurele donatie aan SKSL gedaan wordt, gebruiken we de gegevens om de structurele donatie te verwerken en bij te houden.

6.     Foto’s en logo’s
Foto’s en logo’s van personen en fondsen/stichtingen (ook van de mensen in Sri Lanka) worden door ons alleen gepubliceerd na goedkeuring van de betrokken personen, donateurs, fondsen en stichtingen.

Dit kan een publicatie zijn op o.a. Facebook, onze website, onze nieuwsbrieven en het jaarverslag. SKSL realiseert zich dat niet elke persoon of donateur publiekelijk genoemd of gezien wil worden. Dit standpunt respecteren wij.

7.     Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SKSL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:

A.       E-mailadres:  Zodra u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief verwijderen wij uw adres uit ons bestand. U kunt zich onder in de nieuwsbrief of via het contactformulier op de website afmelden voor onze nieuwsbrieven.
B.       Adresgegevens:  Deze worden in principe niet bewaard, tenzij anders aangegeven. Uw adresgegevens kunnen wij bewaren omdat wij u een verantwoording willen afgeven n.a.v. een donatie of item dat u ter beschikking heeft gesteld.

8.     Bijzondere persoonsgegevens en de website
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die gebaseerd zijn op leeftijd, geslacht, functie, herkomst etc. We kunnen gegevens van onze websitebezoekers ook niet zien of controleren. Wij kunnen alleen het aantal bezoeken aan onze website zien.

Als u er toch van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld via onze website, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website, dan verwijderen wij deze informatie.

9.     Geautomatiseerde besluitvorming
SKSL neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SKSL) tussen zit.  Dit soort systemen hebben wij niet in gebruik.

10.Delen van persoonsgegevens met derden
SKSL verstrekt geen enkele informatie over uw e-mailadres, naam en adres aan derden.

11.Cookies die wij gebruiken
SKSL gebruikt cookies. Klik HIER voor het cookiebeleid.

12.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SKSL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op de website.

We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. SKSL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

13.Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SKSL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dit betekent dat wij uitsluitend werken met computer-, website-  en opslagsystemen die beveiligd zijn voor virussen, hackers, spyware en andere schadelijke software. Deze beveiliging wordt dagelijks voorzien van updates.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website.

Tot slot
Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen voor ons  hebben dan horen wij het graag. Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website.

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt