Nieuws in 2005

maart 2005
EEN KANS VOOR SRI LANKA ruim een maand na de tsunami
reisverslag tsunami aktiviteiten een maand na de tsunami

Als u dit korte verslag leest van mijn ervaringen in Sri Lanka een maand na de tsunami, ben ik al weer enkele weken terug in Nederland. Eind januari ben ik afgereisd met 10.000,00 euro aan donaties om mee aan de slag te gaan. Dat heb ik ook gedaan en iedere cent is netto ten goede gekomen aan de Sri Lankaanse bevolking. Door rechtstreekse hulp te bieden blijft er niets aan de strijkstok hangen, is mijn bevinding.
Ik keer huiswaarts met een voldaan gevoel omdat ik met kleinschalige, directe hulp veel slachtoffers heb kunnen helpen. Tegelijkertijd speel ik alweer met de vraag en de plannen hoe nu verder!
Maar eerst ga ik u vertellen waar ik ben geweest, waar uw donatie is gebleven en wat ik verder zoal heb uitgespookt.

De eerste dagen heb ik doorgebracht bij Ad en Geert, goeie vrienden van mij die een huis hebben in Wadduwa aan de westkust en enorm actief zijn in de hulpverlening.

Kirinda Zuidoost kust
Graag wil ik hulp verlenen op eigen initiatief en vertrek na te zijn geacclimatiseerd voor enkele dagen met mijn chauffeur Chaminda en de Koreaanse student Kim (voor gedurende 1 week) via de kustweg naar het zuidoosten van Sri Lanka. Tijdens deze lange reis word ik uur na uur geconfronteerd met de gevolgen van 2e kerstdag.
In het vluchtelingen tentenkamp 1 Nidangalawella nabij het dorpje Kirinda verblijf ik 11 i.p.v. de 4 geplande dagen. Daarvan slaap ik de laatste 5 nachten als enige blanke ook in het tentenkamp.
In deze periode ontstaat er een band tussen deze uiterst arme eenvoudige hechte vissersgemeenschap van 75 mensen (20 families) en mij. Er is duidelijk sprake van wederzijds respect.
Hier ben ik gestart met het leveren van hout voor nog ontbrekende bedden, timmergereedschap (werkelijk nog geen spijker aanwezig), plastic zeil om tenten beter te beschermen tegen het regenwater, muskietennetten, ontbrekende matrassen, kooktoestellen voor in de centrale keuken (hut), verschillende keren groente ingekocht, 14 fietsen en nog enkele allerdaagse spullen.
Tevens een tweedehands boot (catamaran) en een nieuw vissersnet op de kop getikt. Dit geeft de vissers een extra impuls om het nieuwe oude leven weer op te pakken. Dagen zijn ze bezig om de netten te prepareren en de licht beschadigde boot wordt m.b.v. een slijptolletje en wat polyester opnieuw zeewaardig gemaakt.
De kinderen gaan weer naar school. Later maken de tsunami kinderen nog verschillende tekeningen voor mij. De diverse hulporganisaties die allemaal voor een paar uur in het kamp vertoeven hebben direct contact met en aandacht voor de kinderen. Dit gaat prima, de kinderen hebben ogenschijnlijk de tijd van hun leven. Maar de volwassenen zitten de traumatische ervaringen in der eentje te verwerken in de bloed hete tentjes, niemand zoekt ze op en zelf zoeken ze ook geen contact, dit verdient meer aandacht.

In de loop van de week ontdek ik dat de man tegenover mij in tent nr. 01 zijn vrouw en beide kinderen heeft verloren, hetzelfde geld voor de man van tent 15 naast die van ons.
Met name deze laatste verlegen man Pemasiri trekt mijn aandacht, omdat het mij opvalt dat deze nauwelijks contact heeft en enkel bezig is met het prepareren van de vissersnetten.

Het wachten is op de eerste vaart van onze boot “DE DORPSWAARD”, hetgeen mij enkele dagen tijd geeft om met enkele slachtoffers hun verwoeste huizen te bezoeken.
Op een keer gaat de verlegen man ook mee en toont mij de plek waar hij zijn vrouw en zoon heeft verloren. Even verderop is de rots te zien waarop hij samen met zijn dochter de tsunami probeerde te overleven. Alleen de vader redt het. Bij zijn verwoeste huis aangekomen blijft hij maar praten. We lopen terug via het strand en ik leg mijn arm over zijn schouder, zegt zijn vriend in gebrekkig engels: “Now his heart is clear.”
Al dagen ben ik aan het bedenken wat we nog voor deze 2 mannen kunnen doen, aangezien zij het vissersleven vaarwel willen zeggen. Contant geld geven doe ik in principe niet, dit kan volledig uit de hand lopen. Tenslotte is de oplossing simpel: ieder een fiets om contacten elders te kunnen leggen en daardoor uit hun isolement te komen.
Dan vraagt de verlegen man Pemasiri via mijn chauffeur nog een paar plastic slippers, zijn oude heeft hij met zijn gezin in de golven achter moeten laten …….

Dan kan eindelijk in de namiddag “DE DORPSWAARD” te water gelaten worden en het vissersnet in open zee uitgeworpen. De volgende ochtend gaat de boot het net weer binnen halen en wordt in spanning afgewacht wat er de afgelopen nacht gevangen is. De visvangst, ongeveer 35 vissen meest grote, zorgt voor een zeer positieve sfeer in het kamp. De vreugde is begrijpelijk als je weet dat een boot ook wel eens binnenvaart met een leeg net.
Voor de tsunami had deze gemeenschap 16 bootjes en zijn stuk voor stuk vernield.
De eerste boot “DE DORPSWAARD” ligt weer op het strand en de tweede nieuwe boot “VRIENDEN” is besteld. Aan het tweede net wordt al volop gewerkt en andere boten zullen ongetwijfeld volgen.
Wat mij erg raakt is dat deze arme vissersgezinnen nog zuiver en onschuldig zijn tot op het bot.
Ze zeggen dat ik rijk ben, maar ik probeer hen maar niet uit te leggen dat zij veel rijker zijn.
De uitspraak “they already were the victims before the Tsunami came” is wel op zijn plaats.
Ook zonder de materiele steun had ik hier veel kunnen bereiken, gewoon door er wat langer te blijven en wat aandacht te geven.
Achteraf ben ik blij dat ik wat extra dagen in kamp1 gebleven ben om zodoende het geheel toch wat meer vorm te geven.
Tijd om te gaan, het afscheid is pijnlijk maar ik beloof de vissers: “one day I will come back”.

Verder zijn we nog actief geweest in de volgende vluchtelingenkampen:
-Kirinda kamp 2 Sindu jayapura, houten barakken, 50 families, 200 mensen
-Kirinda kamp 3 Care, houten barakken, 100 families, 400 mensen
-Matara kamp Hithtatiya, ijzeren golfplaten, 60 families, 230 mensen
-Moratuwa kamp 1 Egoda Uyana, 70 families, 275 mensen
-Moratuwa kamp 2 Thalarukkaramaya, 147 families, 500 mensen
-Moratuwa kamp 3 Sunando pananda, tenten, 128 families
-Panadura kamp 4 Mobharawila, tenten, 120 families, 600 mensen

Diverse tempels ondersteund, bestuurt door Boeddhistische monniken.
Diverse individuele vluchtelingen ondersteund.

Overzicht van aangeschafte goederen:
Muskietennetten 60 stuks
Matrassen 60 stuks
Hout (planken en balken) 1.5 m3
Diverse potten en pannen en huishoudelijke artikelen
Gas kooktoestellen 5 stuks
Fietsen 25 stuks
Boten (catamaran) 2 stuks
Vissersnetten 2 stuks
Elektrische waterpompen 3 stuks
Groente 700 kg
Gedroogde vis 100 kg
Plastic (om tenten te beschermen tegen regenwater) 1000 m2
Cement 250 kg
Tennisballen 700 stuks
Badminton rackets 30 stuks
Basketballen 3 stuks
Volleyballen 2 stuks
Kinderschoenen 165 paar
Beddenlakens 40 stuks
Melkpoeder 50 pakken
Kinderbed 1 stuks
Slijptol 1 stuks
Naaimachine 1 stuks
Tandpasta 80 stuks
Timmergereedschapset: (o.a. hamer, zaag, schroevendraaiers, beitels, duimstok, vijlen, handboor, sleutels, spijkers, schroeven.) 5 stuks
Set huishoudelijke artikelen: (spiegeltje, kam, bezem, wasknijpers,
zeepbakje, kleerhangers, zaklamp, tennisbal.) 165 stuks

Moratuwa
Tegen het einde van mijn verblijf heb ik toch nog de sportactiviteiten kunnen opzetten voor de Dr. Reijntjes School for the Deaf van Tineke de Silva in Moratuwa. Samen met de kinderen hebben we een badmintonveld aangelegd inclusief net, lijnen en een heus scorebord. Ook hebben we 2 stuks basketbalborden compleet met ring, net en paal geconstrueerd. Voor beide sporten heb ik verschillende instructies verzorgd. Deze “nieuwe” sporten zijn een schot in de roos, nu sporten ook de meisjes met regelmaat en zelfs de teachers in sari doen mee.
Wellicht is het basketbal iets om in dit land verder te ontwikkelen, als de borden er staan heb je slechts een bal nodig.
Bij badminton ligt dit wat moeilijker; wie zorgt er voor nieuwe rackets en shuttles als de oude materialen beschadigd zijn?

Wadduwa
In Wadduwa bezoeken we meerdere keren een meisjesweeshuis, hier verblijven 39 meisjes in de leeftijd van 5 tot 18 jaar.
Ook hier leggen we een badminton veld aan en wordt er met veel overgave gestreden.
In dit tehuis zijn 2 zusjes opgenomen die door de tsunami hun moeder hebben verloren.
De weesmeisjes zijn zeer creatief met het maken van tekeningen.
We zorgen voor beddenlakens, melkpoeder en een extra donatie.

Maggona
In Maggona verzorgen we voor een jongenskostschool/weeshuis (95 jongens) een tennisinstructie. Met een plank creëren we het tennisnet en met wat metselzand zetten we de lijnen uit voor een minitennisbaantje.
Deze kostschool runt een kleine boerderij en de gefokte varkens, kippen e.d. worden hoofdzakelijk verkocht om zo voor een gedeelte te voorzien in eigen behoefte.

Weuda
In Weuda bezoek ik tot slot nog mijn fosterparents familie en zorg ten behoeve van het lokale schooltje voor een waterpomp met leidingen, watertank, wasgelegenheid en aansluitingen voor de toiletten. De lokale bevolking helpt bij de aansluiting.

Het werken in een kleine groep met een lokale chauffeur is me uitstekend bevallen: korte lijnen, snelle reismogelijkheden, snelle observaties en snelle kritische beslissingen. In deze periode heb ik vele nationaliteiten ontmoet.
Elke dag was een verrassing vol nieuwe belevenissen, confrontaties en soms schrijnende ervaringen, maar ook met voldoening, waardoor elk detail een eigen verhaal kreeg. Als ik vertel dat een gezin weer een nieuw bestaan kan opbouwen met de aanschaf van een naaimachine en ze daar ontzettend dankbaar voor zijn. Of dat een visser door de gift van een slijptol een order krijgt om enkele vissersboten te repareren, dan weet je dat het geld goed besteed is. Zo zijn er nog veel voorbeelden te noemen!

Met bovenstaand beknopt verslag hoop ik u een indruk gegeven te hebben wat er met uw donatie is gedaan.

Beste mensen, namens de Sri Lankaanse bevolking zeg ik u hartelijk dank voor de donaties via de Dorpswaard, van vrienden en kennissen ontvangen.

2004

2004

oktober 2004
AFSCHEID van de heer Koelink als directeur van Waterbedrijf Groningen

Afscheid van de heer Koelink als directeur van Waterbedrijf Groningen brengt 8.000 euro op voor een drinkwaterproject in Sri Lanka.

Donderdag 14 oktober overhandigde de heer Jan Koelink (3e van rechts) een cheque ter waarde van 8.000 euro voor een drinkwater- en sanitatieproject in Sri Lanka. De heer Koelink heeft in juni van dit jaar afscheid genomen als directeur van Waterbedrijf Groningen en bij wijze van afscheidscadeau gevraagd geld te storten op een rekening ten behoeve van dit project. Waterbedrijf Groningen heeft daarop de opbrengst verdubbeld.

organisatie

 

Onze Stichting kent een actieve groep vrijwilligers met als bestuur:
Jan van der Steen : voorzitter/projectbegeleider
Hanny van Nuland: secretaris
Martien van Beers : penningmeester
Lizette Steeg : bestuurslid
Daarnaast worden we ondersteund door vele vrijwilligers, o.a. actief bij de diverse markten, presentaties, onderhoud website, reizen, film- en media activiteiten.
In Sri Lanka werken we nauw samen met onze zusterorganisatie Foundation Kansarmen Sri Lanka, onder leiding van Chaminda Fernando en een team van locale medewerkers.

Comité van Aanbeveling
images_Bjorn klDe heer Bjørn Hoogwout, voormalig directeur Brabant Water, heeft zich bereid verklaard de doelstelling van Stichting Kansarmen Sri Lanka uit te dragen en zitting te nemen in het Comité van aanbeveling.

Bjørn Hoogwout is al bijna 30 jaar verbonden met water, vanaf 2002 als bedrijfsdirecteur van Brabant Water. Afkomst verloochent zich niet want zijn sterrenbeeld is waterman.
Innovaties en samenwerkingsverbanden vormen de rode draad.
Zoals de oprichting van ‘Aqua for All’ voor fundraising en bij acties als ‘Wandelen voor Water’, de landelijk bekende scholierenloop voor waterontwikkelingsprojecten.
Maar ook met het onderzoeksprogramma van de waterbedrijven en het Bestuursakkoord Waterketen, gericht op samenwerking in de waterketen.
In 2008 richtte Hoogwout HeliXeR op, een samenwerkingsverband met partijen als Philips en TNO voor innovatieontwikkeling.
Ook werkte hij actief mee aan waterprojecten in ontwikkelingslanden.
Ondanks zijn afscheid van Brabant Water in 2010 wegens VUT blijft hij actief in de waterbranche, ondermeer via het Water Lifestyle Center dat in 2011 wordt opgericht en een internationaal festivalprogramma in 2012.

 

ine 2012Ook Ine Spee, crisisadviseur bij het Instituut voor Psychotrauma, ondersteunt de doelstellingen van de Stichting Kansarmen Sri Lanka.
Ine heeft veel affiniteit met het onderwijs als voormalige docente Nederlands en als onderwijsadviseur en trainer bij KPC Groep in Den Bosch. Nu ondersteunt ze als crisisadviseur bij IVP behalve het onderwijs, ook talloze andere organisaties bij schokkende gebeurtenissen.
In 2010 bezocht zij een school in Sri Lanka en raakte onder de indruk van het belang en de inzet van deze stichting.
“In Nederland zijn goede sanitaire voorzieningen zo’n basisvoorwaarde voor schoolgaande kinderen, dat we het er niet eens over hebben. Daarom is een bezoek op locatie ook zo confronterend: als je de schrijnende sanitaire toestanden ziet op een school waar 1000 leerlingen verblijven, dan realiseer je je pas dat wat wij het in het Nederlandse onderwijs doodgewoon vinden, dat we goede toiletten en watervoorzieningen voor onze leerlingen en leerkrachten hebben!
We weten inmiddels door talloze onderzoeken, dat de leeropbrengsten van kinderen vergroten als ze leren in veilige omstandigheden. Daar horen sanitaire voorzieningen zeker bij.
Goede sanitaire voorzieningen zijn, zeker voor meisjes (en jongens) in de puberleeftijd van groot belang. Naast natuurlijk de noodzaak van een goede hygiëne voor hun gezondheid! “

11 december 2007

 
11 december 2007
Bedankt medewerk(st)ers Provincie Noord Brabant !

Cheque ter waarde van € 4.987,50

Op maandag 10 december j.l. overhandigde Wil Rutten (algemeen directeur van de Provincie Noord-Brabant) onze stichting een cheque ter waarde van €4.987,50.
Een welgemeend woord van dank aan alle medewerk(st)ers van de Provincie, die ervoor hebben gekozen de tegenwaarde van het kerstpakket te schenken aan onze Stichting Kansarmen Sri Lanka. Dit bedrag overtrof werkelijk onze stoutste verwachtingen. Ook de 3 andere door de provincie geselecteerde stichtingen (die zich richten op Tibet, India en Malawi) konden een waardevolle cheque in ontvangst nemen. En met speciale dank aan Thea van de Doelen die onze Stichting, voor deze kerstactie, al in een vroeg stadium had aangemeld.

Met deze mooie gift kan onze stichting in 2008 weer enkele waterputten en sanitaire voorzieningen realiseren voor de meest kansarmen van Sri Lanka.
Ook namens hen zeer bedankt!

10 juni 2007

10 juni 2007
Stichting Kansarmen Sri Lanka succesvol op stratenmarkt

Hernen – Op zondag 10 juni stond Stichting Kansarmen Sri Lanka weer op de Hernense Stratenmarkt. Met een tombola, beelden van een geslaagd project en een gezellig dweilorkest wisten de vrijwilligers de ruim 9.000 bezoekers over te halen tot een bijdrage voor de aanleg van waterputten en sanitaire voorzieningen in de arme delen van Sri Lanka. En dat werkte. Om 14.00 uur was er geen lot en prijs meer te krijgen. Een lege kraam was het resultaat van een succesvolle actie. De opbrengst bedraagt 2151,68 euro.
Een prachtig bedrag dat nog eens verdubbeld wordt door
de Stichting Aqua for All. Dit geld wordt persoonlijk naar Sri Lanka gebracht, zodat een juiste besteding is gegarandeerd.

De actie

Met de tombola zamelden de vrijwilligers geld in voor water en sanitatie-projecten in Sri Lanka. Binnen de Stichting Kansarmen Sri Lanka zijn ook enkele inwoners van Hernen actief. Met een groep van zes vrijwilligers zijn de afgelopen maanden ondernemers benaderd voor extra hulp. Een fiks aantal bedrijven werkte belangeloos mee en sponsorde de Stichting. Sommigen met grote en kleine prijzen voor de tombola, anderen met een financiele steun. Door een lot te kopen maakten de bezoekers van de Stratenmarkt direct kans op mooie prijsjes, bovendien ondersteunden ze een goed doel. Dweilorkest Bar Wah trad kosteloos op en zorgde voor een gezellige sfeer rond de drukbezochte kraam.

Met dank aan alle mensen voor hun bijdrage en inzet voor deze succesvolle dag!

images_nieuws_stratenmarkt 07

14 juni 2007

rotery
Gehandicapte kinderen in het opvanghuis in Mirigankanda. Hier werd een deep tube well aangelegd en een watertoren gebouwd.
14 juni 2007

Bunniks Nieuws

Watervoorzieningen in Sri Lanka
Rotary steunt kansarmen

BUNNIK – Rotary Club Bunnik heeft samen met Aqua for All in Sri Lanka elf waterprojecten gesponsord. Het betrof veelal het verbeteren en verdiepen van bestaande waterputten, het bouwen van watertorens en het aanleggen van waterleidingen.

Rotary Club Bunnik heeft de elf waterprojecten gesteund met € 7.500, een bedrag dat door de Stichting Aqua for All is verdubbeld. Aqua for All, kortweg A4A, is opgericht door de Koninklijke Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland (KVWN) en de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer (NVA). A4A stelt zich ten doel met geld en kennis uit de watersector een duurzame ontwikkeling te bevorderen van drinkwatervoorzieningen in ontwikkelingslanden.

Begeleiding projecten
De Stichting Kansarmen Sri Lanka houdt toezicht op de projecten, de leiding ter plaatse geschiedt door een projectuitvoerder. De doelgroep bestaat uit mensen met een handicap en sociaal–maatschappelijk zwakkeren, zoals weeskinderen, bejaarden en hulpbehoevenden. Tijdens een Rotary bijeenkomst werd verslag gedaan van de werkzaamheden door Jan van der Steen, voorzitter van de Stichting. In de meeste gevallen werden waterputten geslagen of bestaande putten dieper gemaakt. Op de elf locaties van scholen en weeshuizen werden circa 1.200 mensen, voornamelijk kinderen, en 100-150 begeleiders geholpen.

Diverse soorten putten
Op Sri Lanka worden diverse typen putten gebruikt. De ‘Deep tube well’, een smalle pijp met een diameter van 15 cm, machinaal geboord tot een diepte van maximaal 60 meter. De ‘Tube well’, een pijp aangebracht tot een diepte van 10 meter. En de ‘Open well’, een met de hand gegraven put met een diameter van 2 tot wel 10 meter. Er kan meestal gegraven worden tot het grondwaterpeil. Dat wordt in de droge tijd gedaan als het grondwater het laagst is. De put wordt vervolgens opgebouwd met lokaal aanwezige granietblokken of met in Sri Lanka vervaardigde ringelementen.

Water van levensbelang
Door het verschil in geldswaarde kan met Nederlands geld veel bereikt worden. Een euro heeft in Sri Lanka een potentie die 15 tot 20 maal groter is dan hier. Er kan bovendien goedkoop gebouwd worden doordat naast een vaste kern medewerkers ook de lokale bevolking wordt ingeschakeld. Het aanleggen van een goede waterbron kan enorm veel betekenen voor een weeshuis of school. Jan van der Steen uitte zijn dank voor de steun van de Bunnikse Rotary Club. Hij hoopt dat meer Nederlandse organisaties bereid zullen zijn de Stichting Kansarmen te steunen. Meer informatie is te vinden op website www.kansarmensrilanka.nl. (EMG)

21 april 2007

21 april 2007Tijdens de heropening van de kringloopwinkel Vraag en Aanbod op 21 april j.l. ontving onze stichting uit handen van burgemeester Noordewier van de gemeente Wijchen een cheque ter waarde van 1.000 euro.
Met deze donatie kunnen we weer een mooie drinkwatervoorzienig realiseren, hartelijk dank voor uw waterbijdrage.

 

21 maart 2007

21 maart 2007

WANDELEN VOOR WATER

De basisschool de Viersprong uit Wijchen Wandelt voor Water.
Wandelen voor Water is een landelijke sponsoractiviteit die jaarlijks rond WereldWaterDag plaatsvindt (voor 2007 is dit op woensdag 21 maart). De kinderen van groep 7 en 8 wandelen 6 kilometer met 6 liter water in hun rugzak, de dagelijkse praktijk voor veel kinderen in ontwikkelingslanden. Het sponsorgeld is bestemd voor een watervoorziening bij de Nindapellaschool in Sri Lanka. Wandelen voor Water is een initiatief van de Stichting Aqua for All (A4A); de coördinatie is in handen van COS. Wilde ganzen en de NCDO ‘verdubbelen’ de sponsoropbrengsten van kinderen en derden. Voor meer informatie kijk op www.wandelenvoorwater.nl
Voorafgaand aan deze waterdag verzorgde onze Stichting waterpresentaties voor de groepen 3 t/m 8 van basisschool de Viersprong. Met eenvoudige foto’s hebben we de kinderen duidelijk kunnen maken hoe Sri Lankaanse kinderen op een arme basisschool dagelijks moeten vechten voor (drink)water. De kinderen waren erg geïnteresseerd en voelden zich meteen betrokken bij het waterprobleem.
Op woensdag 21 maart werd er gewandeld voor Water, met Water, om Water van het Wijchens meer en in Water. De weergoden waren ons bij de start niet gunstig gezind. Ook de groepen 1 t/m 6 hebben via allerlei acties hun bijdrage geleverd om het waterprobleem op te lossen.
De totale opbrengst van deze waterdag bedraagt na verdubbeling 5.400,- euro, een bedrag waar je even stil van wordt. Al met al een geweldige dag, wij als Stichting kunnen nu aan de slag om bij de Nidapella school een watervoorziening aan te leggen.
Basisschool de Viersprong en de Nindapella school hebben elkaar via onze Stichting gevonden en willen in de toekomst graag contact blijven houden.
De NINDAPELLASCHOOL nabij GOKARELLA is een arme plattelandsschool met 160 kinderen.
Er is alleen een open waterput met een emmer aanwezig. In het droogte seizoen valt de bestaande open put droog. De kinderen nemen water mee van huis en soms moeten ze ver lopen. In de toiletten en schoolgebouwen is geen waterleiding. De kinderen moeten 100 m lopen met een emmertje water wanneer ze hun behoefte willen doen, als er al water is.
Dankzij basisschool de Viersprong uit Wijchen kan de watervoorziening sterk verbeterd worden. Met de sponsoractie wordt een 50 meter diepe put geboord, een watertank aangelegd en het sanitair aangesloten. Ook voor de watervoorziening van de 30 omwonenden wordt gezorgd door de levering van een handpomp.

De kinderen van de Nindapellaschool zullen ontzettend blij zijn met deze warme betrokkenheid en onze Stichting bedankt alle kinderen, leerkrachten en ouders van basisschool de Viersprong voor hun inzet en het prachtige resultaat.

Klik hier om naar het artikel in de Gelderlander te gaan

18 augustus 2007

 

18 augustus 2007
PAROCHIE DE HOEKSTEEN WIJCHEN

De werkgroep van het kinderproject “kinderen in de knel”, heeft op zaterdag 18 augustus weer een Goede Doelenmarkt gehouden, waarop tweedehands kinderkleding en speelgoed werd verkocht. Dit jaar is de opbrengst voor onze stichting. De werkgroep wil laten zien dat er kinderen in de wereld leven, die het niet zo goed hebben als onze kinderen.
De opbrengst van 433 euro wordt nog eens verdubbeld door
de Stichting Aqua for All. De vrijwilligers van de Stichting Kansarmen Sri Lanka presenteerden een fotoserie van een water- en sanitatieproject uit Sri Lanka. Met name de warme respons van de belangstellenden geeft een gevoel dat we het samen allemaal niet voor niets doen.
Met deze in totaal 866 euro zullen we een arme plattelandsschool en omwonenden van fatsoenlijk (drink)water voorzien. Werkgroep “kinderen in de knel” enorm bedankt voor jullie inzet en waterbijdrage.

Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt