174. Gezondheidslessen

174. Gezondheidslessen op de plattelandsscholen, voornamelijk in de North en North Western Province.
Sinds medio 2010 verzorgen we deze lessen, hier is een persoon in dienst van de stichting dagelijks fulltime mee bezig. Deze persoon heeft de beschikking over een motor en bezoekt daarmee de scholen.
Het lesprogramma bestaat uit de volgende hoofdonderwerpen: schoon drinkwater, lichaamshygiëne, schoon toilet en schone leefomgeving.
In een interactieve les worden deze onderwerpen met de enthousiaste kinderen besproken.
Dit programma wordt met goedkeuring van Education Office verzorgd.
Stap voor stap proberen we het programma op te bouwen. In een land als Sri Lanka moet je niet te snel teveel willen, dat werkt niet. De eerste maanden konden we slecht 1 a 2 uur per dag op de zelfde school blijven, inmiddels hebben we het aantal lesuren per school per dag al uit kunnen breiden.
Project ondersteuning: Eureko Achmea Foundation.

174 Healthlesson


137. Weeshuis Aham

137. Weeshuis Aham nabij Mannar.
Weeshuis met 85 kinderen maken gebruik van de nieuwe voorzieningen. 
Weeshuis in voormalig Tamil oorlogsgebied waar Sr. Wilma de leiding heeft.
Door de oorlog is de situatie in het weeshuis er niet beter op geworden, de zuster vraagt een bijdrage voor een watertank, elektrische pomp en afdekking waterput.
Verbeteren drinkwater voorziening:
Sr. Wilma heeft zelf watertank en elektrische waterpomp aangeschaft en tevens de put afgedekt.
Project ondersteuning: Eureko Achmea Foundation.


129. Kadanegadara school

129. Kadanegadara school nabij Kadanegadara.
Plattelandsschool met 520 kinderen uit arme families grade 1-13 en 30 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

Minimale en verouderde sanitaire voorzieningen. Drinkwater in oude put is voldoende aanwezig.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
De oude put gerepareerd. Elektrische pomp, putdeksel, waterleidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen aangebracht.
In totaal 5 latrines en 12 urinoirs met zinkputten gebouwd.
Project ondersteuning: Eureko Achmea Foundation.

129 (2)


128. Welpola school

128. Welpola school nabij Makadura.
Plattelandsschool met 500 kinderen uit zeer arme families grade 1-13 en 28 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

Minimale en verouderde sanitaire voorzieningen. Drinkwater in put is voldoende aanwezig.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Drinkwaterput afgedekt, waterleidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen aangebracht.
In totaal 7 latrines met zinkputten en 6 urinoirs (voor de jongens en de kleinste meisjes) met zinkput bouwen.
Project ondersteuning: Eureko Achmea Foundation.

128 (6)


112. Kuli Damatawa

112. Kuli Damatawa school nabij Hettipola.
Plattelandschool met 540 kinderen uit arme boerenfamilies en 25 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.
Deze school bezochten we mei 2010 voor de eerste keer. De school is opgesplitst in 2 locaties: een junior en een senior locatie. In het droge seizoen valt de bestaande waterput geheel droog. Tijdens het natte seizoen hebben ze wel water. Ook de sanitaire voorzieningen zijn uiterst minimaal. De jongens gaan regelmatig de jungle in en de meisjes staan lange tijd in de rij als ze hoognodig moeten. Hygiënisch gezien is dit een trieste situatie.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen: Er is een bestaande handpomp-DTW en onze projectuitvoerder Chaminda heeft onderzocht dat deze puls onvoldoende water geeft om er een waterleidingnetwerk op aan te kunnen sluiten. Ook het waterplaatsonderzoek was deze keer twijfelachtig of er wel voldoende water in de grond zit. Toch hebben we een diepe boring gemaakt van 70 m1 met een negatief resultaat. Gezien het aantal kinderen hebben we het toch een kans gegeven. Extra boringskosten van € 450. Dit is de eerste keer dat we de gok toch genomen hebben en verloren. Dus tijdens het droge seizoen is er nog steeds geen water voor de kinderen, drinkwater nemen ze dan mee van huis. Voor het onderhoud van de toiletten wordt er water aangevoerd met de vrachtwagen. Dit is erg kostbaar en het komt het schoonhouden van de toiletten niet ten goede.
Drinkwaterput afgedekt, een verhoogde stalen watertoren, elektrische pomp, waterleidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen aangebracht, dit voor tijdens het natte seizoen.
In totaal 4 latrines met zinkput en 14 urinoirs (voor de kleinste meisjes en de jongens) met zinkputten bouwen, dit verdeelt over de 2 locaties. (met urinoir voor de kleinste meisjes bedoelen we een goot waar ze boven gaan zitten). De ouders van de kinderen hebben de gaten gegraven voor de zinkputten en de bouw materialen vervoerd op het terrein naar de bouwplekken.
Project ondersteuning: Eureko Achmea Foundation.

112 (3)


111. Kuli Madanonkara

111. Kuli Madanonkara junior school nabij Paduwasnuwara.
Plattelandschool met 425 kinderen uit arme families grade 1-11en 24 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.
Drinkwater uit put is aanwezig. Minimale sanitaire voorzieningen, de norm van 60 kinderen voor 1 latrine/urinoir wordt hier bij lange na niet gehaald.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Drinkwaterput afgedekt, elektrische pomp, verhoogde watertoren, waterleidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen aangebracht .
In totaal 7 latrines met zinkput en 4 urinoirs met zinkputten gebouwd.
Project ondersteuning: Eureko Achmea Foundation.

111 (4)


 

99. Kadirana school

99. Kadirana school nabij Negombo.
410 kinderen uit arme families grade 1-11 en 20 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

De mooi gekleurde latrines geven een warme 1e indruk, helaas zijn er te weinig om te voldoen aan de norm van 1 latrine voor 60 meisjes en 1 urinoir voor 60 jongens. Drinkwater is aanwezig.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Drinkwaterput afgedekt, elektrische pomp, waterleidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen aangebracht.
In totaal 2 latrines met zinkput en 10 urinoirs (voor de jongens en de kleinste meisjes) met zinkputten gebouwd.
De drinkwaterputten worden door de lokale belanghebbenden bijna nooit afgedekt.
Wij dekken ze wel af om:
a) vervuiling door mens en dier tegen te gaan.
b) giftige algengroei door het zonlicht te voorkomen.
Project ondersteuning: Eureko Achmea Foundation.

99 (3)


123. Kivla school

123. Kivla school nabij Madurankuliya.
Plattelandsschool en montessori schooltje met totaal 145 kinderen grade 1-9 uit arme families en 9 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.
Deze plattelandsschool en het montessori-schooltje liggen diep verborgen in de binnenlanden. Het is een lange reis door de jungle over slechte wegen.
Uiterst belangrijk om deze kleine afgelegen schooltjes open te houden anders gaan de kinderen niet meer naar school. Ze wonen te ver weg van de grotere scholen.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Waterput (mede gesponsord door de ouders) met putdeksel, verhoogde watertoren, waterleidingen met tappunten naar latrines, urinoirs en schoolgebouwen aangebracht.
In totaal 3 latrines voor de meisjes en leerkrachten en gebouw met 4 urinoirs met zinkputten voor de jongens gebouwd.
De ouders zijn enorm actief en hebben ons flink mee geholpen bij de werkzaamheden.
Zij willen erg graag dat hun kinderen naar school blijven gaan!
Op dit moment is er nog geen elektriciteit (zit er aan te komen), het drinkwater wordt tijdelijk met een benzinemotor naar de watertoren gepompt.
Project afgerond juni 2011.
Project ondersteuning: Wandelen voor Water 2011, gelopen door de kinderen van basisscholen ’t Mulderke, de Meent en de Palster uit Uden.
Voor een film impressie kijk verder….

123n (3)


108. Halmellakotowa school

108. Halmellakotowa school nabij Kobeigne.
Plattelandsschool met 220 kinderen uit arme families grade 1-11 en 24 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.
Deze plattelandsschool ligt diep verborgen in de binnenlanden. Het is een lange reis door de jungle over slechte wegen.
Uiterst belangrijk om deze kleine afgelegen schooltjes open te houden anders gaan de kinderen niet meer naar school. Ze wonen te ver weg van de grotere scholen.
De bestaande waterput zorgt het hele jaar voor voldoende drinkwater.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen: Waterput afgedekt, verhoogde watertoren, elektrische pomp, waterleidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen aangebracht.
In totaal 6 latrines met zinkput voor meisjes en leerkrachten en gebouw met 5 urinoirs met zinkput voor de jongens gebouwd. Kinderen en ouders hebben goed meegeholpen.
Project afgerond juni 2011.
Project ondersteuning: Wandelen voor Water 2011, gelopen door de kinderen van basisscholen de Viersprong uit Wijchen, ’t Oldhof uit Borne en een gulle anonieme donateur via de AKVO-site.
Voor een film impressie kijk verder….

108 m (5)


90. Wayamba president

90. Wayamba president school nabij Ibbagamuwa.
Een plattelandschool met 460 kinderen grade 1-11 en 25 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

De bestaande waterput valt in het droge seizoen geheel droog en dan is er geen water.
De toiletten worden dan zeker nooit schoongemaakt! Soms krijgen ze wat drinkwater van de buren.
Minimale sanitaire voorzieningen, vele wachtende meisjes bij de enige latrine.
Aqua for All hanteert als norm: 1 latrine voor 50 meisjes en 1 urinoir voor 50 jongens, anders wordt het wel erg dringen tijdens de pauze.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Na een positief wateronderzoek, een deep tube well (70 m1 diepe boring), compressorpomp, verhoogde watertank, tappunten, leidingen naar latrines en schoolgebouwen aangebracht.
5 latrines met zinkput voor de meisjes gebouwd.
1 gebouw met 4 urinoirs met zinkput voor de jongens gebouwd.
Project afgerond 2011.
Project ondersteuning: 50% door Lionsclub Heusden en andere 50% door Aqua for All samen met opbrengst uit afscheidsreceptie Bjørn Hoogwout als direkteur Brabant Water.

90 (10)


Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt