130. Kaduwawa school

130. Kaduwawa school nabij Mahawawa.
Plattelandsschool met 286 kinderen uit arme families grade 1-11 en 14 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

De bestaande waterput valt in het droge seizoen geheel droog. Dan nemen de kinderen water van huis mee. Minimale en zeer verouderde sanitaire voorzieningen.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
De bestaande put in het droge seizoen met betonnen putringen 7 ft. dieper gemaakt, zodat er ook tijdens het droge seizoen voldoende buffer ontstaat. Dit is een relatief goedkope, effectieve en eenvoudige oplossing. Elektrische pomp, putdeksel, waterleidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen aangebracht.
In totaal 3 latrines en 4 urinoir-gebouw met zinkputten gebouwd.
Project ondersteuning: Eureko Achmea Foundation.

130EAF (2)


122. Pu Kivulakele school

122. Pu Kivulakele school nabij Puttalam
520 kinderen uit arme families grade 1-13 en 26 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

Deze school bezochten we in mei 2010 voor de eerste keer.
De school ligt in een afgelegen en zeer droog gebied.
Bijzonder gemotiveerd schoolhoofd. Er zijn veel activiteiten: zelfs een kleine moestuin, enkele kokosnootbomen en ondanks het ontbreken van voldoende water en voldoende sanitaire voorzieningen is er toch een redelijk onderhoud.
Er is een open put en tijdens het droge seizoen valt deze compleet droog. Dan is er geen drinkwater, de kinderen nemen drinkwater mee van huis.
Als je water van huis moet meebrengen is er altijd een tekort: dit gaat ten koste van de hygiëne (nooit je handen wassen, nooit je gezicht eens lekker spoelen, de toiletten zien dan ook geen water en dat bij een dagelijkse temperatuur van minstens 35 graden).
Achter de school moet de nieuwe put komen, echter de middelen ontbreken.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Er is een nieuwe drinkwaterput gebouwd (diep 34 ft en Ø 8 ft), waarbij het belangrijk was dat de nieuwe putbodem minimaal 3 m1 lager is dan de oorspronkelijke bodem. Dit is een must om ook voor tijdens het droge seizoen een voldoende waterbuffer te waarborgen.
Putafdekking, verhoogde watertoren, elektrische pomp, waterleidingen met tappunten naar sanitair en schoolgebouwen aangebracht.
In totaal 2 latrines met zinkput gebouwd. 11 urinoirs (voor de jongens en kleinste meisjes) compleet gerenoveerd. Als norm houden we aan: 1 latrine per 60 meisjes en 1 urinoir per 60 jongens.
Bijdrage ouders: De ouders maakten de gaten voor de zinkputten en zij vervoerden de materialen naar de nieuwe bouwlocaties.

Het was een bijzonder mooi project: het gehele jaar drinkwater en voldoende toiletten voor de kinderen en leerkrachten!
Project ondersteuning: Vereniging W.I. Rijndersschool en Rabo Share4More.

122 S4M (9)


118. Athungoda Eshepathana school

118. Athungoda Eshepathana school nabij Arnamaduwa.
160 kinderen uit zeer arme gezinnen groep 1-9 en 10 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe faciliteiten.

Deze school bezochten we mei 2010 voor het eerst samen met de Boeddhistische monnik Narada. Het is een zeer droog en arm gebied.
Er was geen drinkwater, de kinderen halen het water verderop bij de tempel. Als er geen water is dan gaat dit ten koste van het onderhoud en de hygiene: toiletten worden nooit gespoeld! Achter de school is een gat gegraven waar de nieuwe put moet komen, echter de middelen ontbreken om de put te kunnen bouwen.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Een nieuwe drinkwaterput gebouwd. Een putdeksel, verhoogde watertoren, elektrische pomp, waterleidingen met kranen naar toiletten en schoolgebouwen aangebracht.
Totaal hebben we twee latrines met een zinkput en een gebouw met 4 urinoirs met zinkput gebouwd. De ouders hebben goed meegeholpen.
Nu er voldoende water is hebben ze ook een groentetuin aangelegd.

Het was een bijzonder mooi project: het gehele jaar drinkwater en voldoende toiletten voor de kinderen en leerkrachten!
Project ondersteuning: Theresiaschool Berlicum en Wilde Ganzen.
Voor een film impressie kijk verder….

118site


174. Gezondheidslessen

174. Gezondheidslessen op de plattelandsscholen, voornamelijk in de North en North Western Province.
Sinds medio 2010 verzorgen we deze lessen, hier is een persoon in dienst van de stichting dagelijks fulltime mee bezig. Deze persoon heeft de beschikking over een motor en bezoekt daarmee de scholen.
Het lesprogramma bestaat uit de volgende hoofdonderwerpen: schoon drinkwater, lichaamshygiëne, schoon toilet en schone leefomgeving.
In een interactieve les worden deze onderwerpen met de enthousiaste kinderen besproken.
Dit programma wordt met goedkeuring van Education Office verzorgd.
Stap voor stap proberen we het programma op te bouwen. In een land als Sri Lanka moet je niet te snel teveel willen, dat werkt niet. De eerste maanden konden we slecht 1 a 2 uur per dag op de zelfde school blijven, inmiddels hebben we het aantal lesuren per school per dag al uit kunnen breiden.
Project ondersteuning: Eureko Achmea Foundation.

174 Healthlesson


137. Weeshuis Aham

137. Weeshuis Aham nabij Mannar.
Weeshuis met 85 kinderen maken gebruik van de nieuwe voorzieningen. 
Weeshuis in voormalig Tamil oorlogsgebied waar Sr. Wilma de leiding heeft.
Door de oorlog is de situatie in het weeshuis er niet beter op geworden, de zuster vraagt een bijdrage voor een watertank, elektrische pomp en afdekking waterput.
Verbeteren drinkwater voorziening:
Sr. Wilma heeft zelf watertank en elektrische waterpomp aangeschaft en tevens de put afgedekt.
Project ondersteuning: Eureko Achmea Foundation.


129. Kadanegadara school

129. Kadanegadara school nabij Kadanegadara.
Plattelandsschool met 520 kinderen uit arme families grade 1-13 en 30 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

Minimale en verouderde sanitaire voorzieningen. Drinkwater in oude put is voldoende aanwezig.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
De oude put gerepareerd. Elektrische pomp, putdeksel, waterleidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen aangebracht.
In totaal 5 latrines en 12 urinoirs met zinkputten gebouwd.
Project ondersteuning: Eureko Achmea Foundation.

129 (2)


128. Welpola school

128. Welpola school nabij Makadura.
Plattelandsschool met 500 kinderen uit zeer arme families grade 1-13 en 28 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

Minimale en verouderde sanitaire voorzieningen. Drinkwater in put is voldoende aanwezig.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Drinkwaterput afgedekt, waterleidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen aangebracht.
In totaal 7 latrines met zinkputten en 6 urinoirs (voor de jongens en de kleinste meisjes) met zinkput bouwen.
Project ondersteuning: Eureko Achmea Foundation.

128 (6)


112. Kuli Damatawa

112. Kuli Damatawa school nabij Hettipola.
Plattelandschool met 540 kinderen uit arme boerenfamilies en 25 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.
Deze school bezochten we mei 2010 voor de eerste keer. De school is opgesplitst in 2 locaties: een junior en een senior locatie. In het droge seizoen valt de bestaande waterput geheel droog. Tijdens het natte seizoen hebben ze wel water. Ook de sanitaire voorzieningen zijn uiterst minimaal. De jongens gaan regelmatig de jungle in en de meisjes staan lange tijd in de rij als ze hoognodig moeten. Hygiënisch gezien is dit een trieste situatie.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen: Er is een bestaande handpomp-DTW en onze projectuitvoerder Chaminda heeft onderzocht dat deze puls onvoldoende water geeft om er een waterleidingnetwerk op aan te kunnen sluiten. Ook het waterplaatsonderzoek was deze keer twijfelachtig of er wel voldoende water in de grond zit. Toch hebben we een diepe boring gemaakt van 70 m1 met een negatief resultaat. Gezien het aantal kinderen hebben we het toch een kans gegeven. Extra boringskosten van € 450. Dit is de eerste keer dat we de gok toch genomen hebben en verloren. Dus tijdens het droge seizoen is er nog steeds geen water voor de kinderen, drinkwater nemen ze dan mee van huis. Voor het onderhoud van de toiletten wordt er water aangevoerd met de vrachtwagen. Dit is erg kostbaar en het komt het schoonhouden van de toiletten niet ten goede.
Drinkwaterput afgedekt, een verhoogde stalen watertoren, elektrische pomp, waterleidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen aangebracht, dit voor tijdens het natte seizoen.
In totaal 4 latrines met zinkput en 14 urinoirs (voor de kleinste meisjes en de jongens) met zinkputten bouwen, dit verdeelt over de 2 locaties. (met urinoir voor de kleinste meisjes bedoelen we een goot waar ze boven gaan zitten). De ouders van de kinderen hebben de gaten gegraven voor de zinkputten en de bouw materialen vervoerd op het terrein naar de bouwplekken.
Project ondersteuning: Eureko Achmea Foundation.

112 (3)


111. Kuli Madanonkara

111. Kuli Madanonkara junior school nabij Paduwasnuwara.
Plattelandschool met 425 kinderen uit arme families grade 1-11en 24 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.
Drinkwater uit put is aanwezig. Minimale sanitaire voorzieningen, de norm van 60 kinderen voor 1 latrine/urinoir wordt hier bij lange na niet gehaald.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Drinkwaterput afgedekt, elektrische pomp, verhoogde watertoren, waterleidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen aangebracht .
In totaal 7 latrines met zinkput en 4 urinoirs met zinkputten gebouwd.
Project ondersteuning: Eureko Achmea Foundation.

111 (4)


 

99. Kadirana school

99. Kadirana school nabij Negombo.
410 kinderen uit arme families grade 1-11 en 20 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

De mooi gekleurde latrines geven een warme 1e indruk, helaas zijn er te weinig om te voldoen aan de norm van 1 latrine voor 60 meisjes en 1 urinoir voor 60 jongens. Drinkwater is aanwezig.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Drinkwaterput afgedekt, elektrische pomp, waterleidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen aangebracht.
In totaal 2 latrines met zinkput en 10 urinoirs (voor de jongens en de kleinste meisjes) met zinkputten gebouwd.
De drinkwaterputten worden door de lokale belanghebbenden bijna nooit afgedekt.
Wij dekken ze wel af om:
a) vervuiling door mens en dier tegen te gaan.
b) giftige algengroei door het zonlicht te voorkomen.
Project ondersteuning: Eureko Achmea Foundation.

99 (3)


Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt