Hoe kunt u ons financieel steunen? - Stichting Kansarmen Sri Lanka

Giften

Giften kunt u doen middels een (vast) bedrag per maand of per jaar naar onderstaand bankrekeningnummer.

IBAN: NL87RABO 0121529304 t.n.v. Stichting Kansarmen Sri Lanka o.v.v. uw naam en woonplaats.

Giften aan Stichting Kansarmen Sri Lanka zijn fiscaal aftrekbaar. Giften zijn aftrekbaar als zij hoger zijn dan 1% van het drempelinkomen (minimaal € 60) en maximaal tot 10% van het drempelinkomen.

Schenkingen

Schenken met belastingvoordeel wordt ook wel ‘periodiek schenken’ genoemd. Met een periodieke schenking draagt u minimaal vijf jaar bij aan Stichting Kansarmen Sri Lanka. Uw giften zijn dan aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting. Klik HIER om een rekenvoorbeeld te maken. Van elke euro die u aan ons schenkt, ontvangt u maximaal 49,5% terug van de Belastingdienst.

 Wat zijn de voorwaarden?

Drie belangrijke voorwaarden waardoor u in aanmerking komt voor belastingvoordeel:

  • Uw periodieke schenking is schriftelijk vastgelegd in een schenkings-overeenkomst
  • Uw donatie loopt vijf jaar (of langer)
  • Uw gift is elk jaar hetzelfde bedrag

Testament

Overweegt u een goed doel te laten delen in uw nalatenschap? Leg uw wensen eenvoudig vast in een testament aan de hand van deze  stappen.

Stap 1 . Wat wilt u in uw testament?
Bepaal eerst wat er in het testament moet komen. Bedenk of u nog specifieke wensen heeft. Wilt u bijvoorbeeld schenken aan een goed doel? Dan kunt u dit opnemen in uw testament. Over dit bedrag hoeft geen erfbelasting betaald te worden. Zijn er kinderen en kleinkinderen? Bedenk dan hoe u deze wilt nalaten. En wat gebeurt er met het huis of levensverzekeringen als u die in bezit heeft? Wellicht heeft u tijdens uw leven schenkingen gedaan. Deze moeten in mindering worden gebracht op de erfenis.

Stap 2. Kiest u voor een erfstelling of een legaat?
Bij een erfstelling wordt het nettobedrag van de nalatenschap onder de erfgenamen verdeeld. Bij een legaat laat u juist een vast geldbedrag of (on)roerend goed na. Een combinatie van erfstelling en legaat kan ook. Een notaris kan hier in adviseren.

Stap 3. Kiest u een executeur?
Heeft u al iemand op het oog die uw nalatenschap straks afhandelt? Dat kan een goede vriend of familielid zijn. De executeur wordt in het testament vastgelegd.

Stap 4. Welke notaris?
Alleen een notaris is bevoegd om een testament op te stellen. Dit kan een notaris in de buurt zijn. Maar het is ook mogelijk om online een testament op te stellen. Bijvoorbeeld via nutestament.nl Daarna maakt u een afspraak bij uw notaris om uw testament te ondertekenen.

Stap 5.   Het testament
Zodra de notaris alles heeft vastgelegd in een testament en het document naar wens is wordt het ondertekend. De notaris bewaart het origineel en registreert het testament bij het Centraal Testamentregister. Hiermee worden eventuele vorige testamenten overschreven. Door de registratie is uw testament altijd te achterhalen. Natuurlijk ontvangt u een kopie.

Hoe kan ik nalaten aan Stichting Kansarmen Sri Lanka?

Als u besluit om na te laten aan Stichting Kansarmen Sri Lanka, dan kan dit op verschillende manieren. U kunt een deel van uw vermogen nalaten (u benoemt Stichting Kansarmen Sri Lanka dan als uw erfgenaam) of u laat de Stichting Kansarmen Sri Lanka een vast bedrag of percentage na (legaat).

Naar de notaris

Wilt u nalaten aan een goed doel, dan moet u altijd een testament laten opstellen door een notaris. Dit kan bij elke notaris. De kosten hiervoor kunnen per notaris echter sterk verschillen. Daarom is het altijd verstandig om verschillende offertes aan te vragen.

Wilt u de Stichting Kansarmen Sri Lanka in uw testament opnemen?

Dan kan uw notaris de volgende gegevens gebruiken:
Statutaire naam: Stichting Kansarmen Sri Lanka
Statutaire zetel: Wijchen
Bezoekadres: Laar 18, 5258 TJ Berlicum
Kamer van Koophandel: 09162333

RSIN: 816108602
Voor ontvangsten uit nalatenschappen heeft Stichting Kansarmen Sri Lanka de volgende bankrekening (IBAN): NL87RABO 0121529304

Voor advies of hulp kunt u  contact  opnemen met onze voorzitter/projectleider Jan van der Steen of onze penningmeester Huub Clement

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt