Doelstelling en Werkwijze - Stichting Kansarmen Sri Lanka

Doelstelling 

De Stichting beoogt de kwaliteit van leven van de (meest) kansarme inwoners van Sri Lanka via Water, Sanitaire faciliteiten en Gezondheidslessen te verhogen. De doelgroep bestaat uit plattelandsscholen, woongemeenschappen, tehuizen voor kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Van 2006 tot 2020 zijn er ruim 240 projecten gerealiseerd t.b.v. 89.000 personen.

Werkwijze

De hulpvraag moet duidelijk vanuit Sri Lanka komen. In Sri Lanka werken we nauw samen met onze zusterorganisatie Kansarmen Sri Lanka Foundation, onder leiding van project manager Chaminda Fernando. Zowel hulpvragen van locale NGO’s, Nederlandse organisaties als informatie en verzoeken van onze locale medewerkers worden onder de loep genomen. We richten ons op de aanleg van drinkwater en sanitaire voorzieningen, deze activiteiten worden ondersteund met gezondheidslessen op de plattelandsscholen.
We zijn actief in 6 provincies en creëren daarmee een enorm vliegwieleffect: scholen belangrijk maken via drinkwater en toiletten!
De projecten worden vooraf ter plekke getoetst en begroot door projectbegeleider Jan en de locale project manager Chaminda Fernando. Onder beheer van Chaminda worden deze projecten samen met de bevolking uitgevoerd. Voortdurend is er intensief overleg en project begeleiding vanuit Nederland met onze projectuitvoerder. Elk project wordt afgesloten met een eindafrekening. Om de continuïteit te waarborgen zorgen we voor een blijvende nazorg door bij een volgend bezoek de scholen, woongemeenschappen, tehuizen opnieuw te wijzen op hun verantwoordelijkheden met betrekking tot bijvoorbeeld het onderhoud van de pompen, watertanks, sanitair, hygiëne enz. Ook spreken we een onderhoudsprogramma af. Sinds 2009 verzorgen we gezondheidslessen op de plattelandsscholen. In een interactieve les wordt er met en door de kinderen gesproken over: drinkwater gebruik, lichamelijke verzorging, toilet onderhoud en een schone leefomgeving en opdrachten uitgevoerd.

Organisatiekosten zoals reiskosten worden betaald door de bestuursleden zelf.

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt