37. Woongemeenschap KOSWATTA

37 (10)37. Woongemeenschap KOSWATTA nabij Wariyapola.
Totaal 450 mensen op het platteland maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

Oude situatie: Dit project bezochten we in maart 2007 samen met
Mr. Jayakodi van Education Office. Hier deden we in het droge seizoen een intensief buurtonderzoek en de vele waterputten stonden nagenoeg allemaal droog of bijna droog (zie foto’s). Dan zijn ze genoodzaakt drink- en kookwater aan te voeren, de families (ook de kinderen) moeten dan ½ tot 2 km enkele afstand afleggen, dit doen ze met de fiets, een tractor of te voet.
Voor de dagelijkse wasbeurt gaan ze naar een meertje gelegen op 2 km afstand.
Dit meertje wordt dagelijks intensief bezocht en dat is ook duidelijk te zien aan het allesbehalve schone water. Dit is heel gewoon op het platteland.
Als er een tekort is aan water gaat dat ten koste van de toch al matige hygiëne en daarmee de kwaliteit van leven.

Nieuwe situatie, Verbeteren drinkwatervoorziening:
Ons motto luidt: “1 kraantje per familie”, dat moet toch de toekomst worden!
We hebben dit samen met de gemeenschap gerealiseerd.
Wat is hier in principe voor nodig: Eerst wordt er een 60 m diepe boring gemaakt, het grondwater wordt opgepompt naar de watertoren en wordt via een leidingnetwerk naar de huisjes van de families getransporteerd.
Benodigde materialen: 60 m1 diepe boring, een onderwaterpomp
(1.000 Euro), een pomphuis, elektriciteit, een 11 m1 hoge betonnen watertoren met 16.000 lt buffer, 4 km leidingwerk met vele hulpstukken, 1 watermeter en
1 kraan per familie.
Bijdrage woongemeenschap: Leveren van de onderwaterpomp, bouwen van pomphuis, gratis leveren arbeiders voor het graven van het 4 km leidingnetwerk.
Bijdrage Stichting Kansarmen Sri Lanka: leveren van de kennis b.v. vaklieden voor bouw van watertoren en het begeleiden van het leggen van de leidingen, leveren resterende materialen, eindverantwoording.
Waarborgen van een duurzaam onderhoud: Er is binnen de gemeenschap een watercommissie opgericht, per familie wordt betaald: 100 slr vast /maand en 55 slr. voor elke1.000 lt. waterverbruik. (1 Euro =145 slr.)
Kostenplaatje: Totale projectkosten voor de Stichting bedragen 9.300 Euro.
Vliegwieleffect: Inmiddels (september 2009) zijn er al 7 nieuwe families die alsnog willen aansluiten, ook andere woongemeenschappen zullen geprikkeld worden voor: “1 kraantje per familie”.
Tot slot: Het project is in april 2009 in gebruik genomen en functioneert tot op heden prima.
Dit is voor ons het grootste project tot nu toe en we zien project Community Koswatta als een pilotproject en zullen het intensief blijven volgen.
Graag leren wij van wat er fout en wat er goed is gegaan.
Project afgerond 2009.

115. Pohaddaramulla school

115. Pohaddaramulla school

115. Pohaddaramulla Junior School Wadduwa.
300 kinderen en 18 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

Voor de meisjes was er slechts 1 latrine.
Verbeteren sanitaire voorzieningen: Een gebouw met 3 urinoirs, 2 zinkputten en 4 latrines gebouwd.
Dit project is in prima samenwerking met de Stichting Hulp Wadduwa uitgevoerd.
Project afgerond 2009.

82. St. Jozef college

82 s82. St. Jozef college, jongensschool in het stadje Kuliapitiya.

Plattelandschool, 1300 jongens en 75 leerkrachten zullen gebruik maken van de nieuwe voorzieningen.

Deze school bezochten we januari 2009 samen met Father Ajith van de locale NGO Janasetha.
De jongens komen, meestal te voet, tot op 10 km uit de omgeving naar deze school.
Te weinig urinoirs/latrines en een veel te kleine en te lage watervoorziening zorgen voor een hygiënisch onveilige situatie .
Als sanitaire norm hanteren we: 50 jongens voor 1 urinoir, anders wordt het wel erg dringen tijdens de pauze. Bestaande waterput geeft het hele jaar drinkbaar water.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen: Elektrische pomp, betonnen watertoren (in het werk te storten, 1000 lt. en 10 m1 hoog), diverse tappunten, waterleidingen naar latrines en schoolgebouwen aangebracht.
Een gebouw met 20 urinoirs, 2 zinkputten en 4 latrines gebouwd.
Project afgerond 2009.

75. St. Anne’s school

75. St. Anne’s school

75. St. Anne’s school in Negombo.
De St. Anne’s is een school met 1150 kinderen in een buitenwijk van de Negombo.
Deze kinderen komen grotendeels uit arme visserfamilies en andere ouders werken in een fabriek. 
Bij ons 1e bezoek in 2008 vinden we slechts 2 toiletten voor de 550 meisjes.
De school heeft in het verleden al enkele pulsen laten boren, maar het water was nog steeds sterk vervuild en dus niet te drinken. We hebben het grondwater later onderzoeken en het was inderdaad sterk vervuild!
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Er zijn in totaal 7 toiletten met zinkputten gebouwd: 5 voor de meisjes en 2 voor de teachers.
Met een speciale techniek is het gelukt om het vuile water grondwater te isoleren van het zuivere drinkwater. Dit is uitgevoerd met een zgn. ”dubbele” pulsboring, een geweldig mooie en goedkope oplossing. Het vereist wel enige vakmanschap en aandacht. Tevens zijn er een watertoren (gestort in het werk), een elektrische pomp, een compleet waterleidingnet met vele kranen tot op de 1e verdieping aangebracht. Ook een waterfilter aangebracht en we zullen de waterkwaliteit voorlopig blijven controleren.
Na een tropische regenbui heeft de school veel hinder van het oppervlaktewater, de toiletten en lokalen zijn dan moeilijk bereikbaar, dit gaan we samen met de ouders nog oplossen (aanleg watergoot).
Afgelopen 29 oktober heeft Ferdi Göksin, oud leerling van het Mondriaan College uit Oss, de nieuwe voorzieningen officieel geopend. Dit is altijd weer een feestelijk gebeuren met vele speeches, muziek en dans.
Project afgerond 2009.

47. Community Leekolawewa

images_projecten_afgerond_47  k47. Community Leekolawewa/local school nabij Boraluwewa.
Plattelandsschool, 108 kinderen en 12 leerkrachten, grade1-9 maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.
Dit project bezoeken we samen met Mr.Bandara van locale NGO Peasants Women’s Forum.
De school heeft een waterput die in het droogteseizoen droog valt en dan brengen de kinderen water van huis mee. Op het terrein staan meerdere toiletgebouwen zonder een wateraansluiting. Er is een uitstekend onderhoud en dit ondanks het ontbreken van water in de toiletten, zelfs de toiletgebouwtjes zijn geschilderd.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen: Op enige afstand ligt langs de weg een waterleiding van de overheid. Deze leiding geeft een minimale waterdruk (0,1ato) en soms komt er helemaal geen water. Als buffer is een betonnen voorraadtank aangebracht. Vroeg in de morgen laten ze de voorraadtank vollopen en wordt het water vervolgens opgepompt naar de verhoogde watertank.
Verhoogde watertank, leidingen, tappunten naar toiletten en schoolgebouwen aangebracht. Gebouw met 4 urinoirs gerenoveerd.
De kinderen van deze school hebben enthousiast meegeholpen.
In november 2009 nog gecontroleerd: functioneert prima.
Project afgerond 2009. 

88. Hettipola school

88. Hettipola school

88. Hettipola school nabij Hettipola
Een plattelandschool, 880 kinderen en 55 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen. 
Deze school bezochten we januari 2009 samen met mr. Bandara van de locale NGO Peasants Women’s Forum.
De kinderen komen (meestal te voet) tot op 10 km uit de omgeving naar deze school.
De bestaande waterput geeft het hele jaar drinkbaar water.
De echte problemen zitten bij de sanitatie: Er staan slechts 2 bruikbare latrines voor de 440 meisjes. De jongens hebben de beschikking over enkele compleet vervallen urinoirs, een trieste situatie.
Te weinig urinoirs/latrines en een veel te kleine watervoorziening zorgen voor een hygiënische onveilige situatie.
Als sanitaire norm hanteren we: 1 latrine voor 50 meisjes en 1 urinoir voor 50 jongens, anders wordt het wel erg dringen tijdens de pauze.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Een elektrische pomp, diverse tappunten, waterleidingen naar latrines, urinoirs en schoolgebouwen aangebracht.
Een gebouw met 10 urinoirs voor de jongens, 2 zinkputten en 8 latrines (6 voor de meisjes en 2 voor de leerkrachten) aangebracht.

Dit project is financieel ondersteund door de collega’s van Albert van Hedel van De Lage Landen. Er is een gedenkplaat van Albert aangebracht en zo blijft zijn naam voor altijd verbonden met water en sanitatie in Sri Lanka.
Project afgerond 2009.

83. Eldershome St. Anne’s

83. Eldershome St. Anne’s

83. Eldershome St. Anne’s
31 bejaarden maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

De bestaande sanitaire voorzieningen zijn 22 jaar oud en zijn hoognodig aan vervanging toe.
Deze oudjes maken gebruik van closetpotten i.p.v. de traditionele hurktoiletten.
Drinkwater voorziening is in orde.
Verbeteren sanitaire voorzieningen: Gebouw met 6 latrines en douches compleet gerenoveerd/vervangen.
Dit project is in samenwerking de Stichting Hulp Wadduwa uitgevoerd.
Project afgerond 2009

70. Kuli Wilbagadara school

70. Kuli Wilbagadara school

70. Kuli Wilbagadara school nabij Koswatta
Arme plattelandsschool ver in het binnenland, 265 kinderen, 21 leerkrachten en 7 families maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

Dit project is gerealiseerd met Wandelen voor Water 2009, gelopen door de basisscholen de Viersprong en SamSam uit Wijchen en door ’t Oldhof uit Borne.
Het project bezoeken we samen met Mrs.Daya van de NGO WDF/Villigers Self Organization. Er is een kleine waterput, die in het droogteseizoen nagenoeg droog valt. Op het terrein staan enkele vervallen toiletgebouwen zonder een wateraansluiting. De voorzieningen, met name voor de meisjes,
zijn erg minimaal. De bodem bestaat uit hardgesteente.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen: na een positief wateronderzoek een deep tube well, elektrische onderwaterpomp, verhoogde watertank, tappunten, leidingen naar latrines en schoolgebouwen, 3 nieuwe meisjes latrines met centrale zinkput aangebracht. Tevens 10 bestaande urinoirs gerenoveerd.
Een extra tappunt aangebracht langs de openbare weg voor de direct omwonenden.
Bijzonder goed gemotiveerde principal.
Project afgerond 2009.

69. Christhu Shanthi Children’s home

69. Christhu Shanthi Children’s home

69. Christhu Shanthi Children’s Home nabij Demanhandiya
Weeshuis met 27 jongens, het tehuis wordt tevens benut als pre-school voor 30 kleine kinderen uit de omgeving.
In totaal maken 65 mensen gebruik van de nieuwe voorzieningen.

Dit project bezoeken we op aangeven van Inge Bouwman van de
Stichting Thuis en Toekomst. Zij informeerde ons over het mogelijke drinkwaterprobleem.
We hebben de situatie tijdens het droge seizoen (sept. 2008) bekeken en er is dan inderdaad een nijpend watertekort.
Op het hoog gelegen terrein ligt een kleine waterput. Het beetje water in de put wordt snel troebel en er is onvoldoende buffer en dit gaat ten koste van een goede hygiëne.
De weesjongens zijn genoodzaakt het water vanuit het dal aan te voeren.
De sanitaire voorzieningen zijn in orde.
Verbeteren watervoorziening: na een positief wateronderzoek is er voor dit tehuis een deep tube well aangebacht en deze puls, tot op een diepte van 60 m1, levert per tijdseenheid onbeperkt (drink)water. Vanwege de zachte (modder) ondergrond verliep de boring uiterst moeizaam. Meestal boren we in hardgesteente en dan gaat de boring gemakkelijker en dus sneller.
Ivm de grote opvoerhoogte is een onderwater pomp (ruim 1.000 Euro) noodzakelijk.
Tevens nieuwe watertank 1000 lt. aangebracht.
In Sri Lanka levert het stroomnet standaard stroom met een spanning van 230 V. Regelmatig viel de nieuwe pomp op storing, oorzaak was dat er soms slechts 190 V stroomspanning binnen kwam. Na enig overleg en wat aanpassingen is dit probleem opgelost.
Dit project is in samenwerking de Stichting Thuis en Toekomst uitgevoerd.
Project afgerond 2009. 

66. Molligoda school

66. Molligoda school

66. Molligoda school nabij Wadduwa
510 kinderen uit arme families en 26 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

Op deze school is de sanitaire situatie reeds in 2008 aangepast.
Ze ontvangen water via een overheidsleiding langs de openbare weg.
Deze leiding geeft een minimale waterdruk en soms komt er helemaal geen water.
Verbeteren watervoorziening: elektrische pomp aangebracht, betonnen watertoren in het werk gestort.
Dit project is in samenwerking de Stichting Hulp Wadduwa uitgevoerd.
Project afgerond 2009. 

Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt