96. Kuli Dahanathgadara school

96. school Kuli Dahanathgadara nabij Hettipola
Plattelandsschool, 770 kinderen grade 1-13 en 48 leerkrachten zullen gebruik maken van de nieuwe voorzieningen.Dit project is gerealiseerd met Wandelen voor Water 2010, gelopen door de Paschalisschool en de SamSam uit Wijchen.
Minimale sanitaire voorzieningen, trieste situatie voor de vele kinderen. Drinkwater is er voldoende aanwezig.
Verbeteren sanitaire voorzieningen:
In totaal 8 latrines met zinkput voor de meisjes, 4 urinoirs voor de kleine meisjes en 18 urinoirs met de nodige zinkputten voor de jongens gebouwd. Een zeer actief schoolhoofd en dit resulteert in een goed onderhoud.
Op deze school zijn ook regelmatig onderwijs bijeenkomsten. Een voorbeeld qua onderhoud voor andere scholen!
Project afgerond 2010.


92. Kadurugahamaditha school

92. school Kadurugahamaditha nabij Potuhara
Plattelandsschool, 110 kinderen uit arme families grade 1-11 en 13 leerkrachten zullen gebruik maken van de nieuwe voorzieningen.

Dit project is gerealiseerd met Wandelen voor Water 2010, gelopen door
’t Oldhof uit Borne en de Prof. W. J. Bladergroenschool uit Groningen.
Minimale sanitaire voorzieningen. Drinkwater is aanwezig in een niet afgedekte put, maar er is geen goed leidingnet.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Put afgedekt, elektrische pomp, tank, waterleidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen aangebracht.
In totaal 1 latrine met zinkput voor de meisjes en 1 gebouw met 3 urinoirs voor de jongens gebouwd. Een zeer actief schoolhoofd en dit resulteert in een goed onderhoud.
Project afgerond 2010


97. Mirishwatta school

97. Mirishwatta primary school nabij Negombo.
102 kinderen grade 1-5 en 8 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.De bestaande put is een put zonder wand en dreigt in te storten.
Ook het drinkwater wordt continue door de planten groei ernstig vervuild.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Eerst de bestaande put qua diameter groter gemaakt.
Daarna met prefab betonnen putringen de bestaande put een stevige body gegeven, een eenvoudige en duurzame oplossing.
3 latrines met zinkput gerenoveerd en 1 gebouw met 3 urinoirs met zinkput gebouwd.
De ouders hebben de zinkput gegraven en de school is erg blij met de nieuwe voorzieningen.
Project afgerond 2010.


78. Vidyalankara school

78. Vidyalankara school nabij Negombo.
School in een arme wijk bij Negombo, 1285 kinderen en 42 leerkrachten zullen gebruik maken van de nieuwe voorzieningen. Deze kinderen komen uit arme families die in de fabrieken werkzaam zijn.
Drinkwater komt via een leiding van de openbare weg in een kleine en te lage voorraadtank. Soms komt er helemaal geen water, zodat er regelmatig een tekort aan drinkwater is. De kleinste kinderen zitten in 2 gebouwen 3 hoog. Tevens zijn er dagelijks een 20-tal kinderen voor het volgen van speciaal onderwijs.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen: Elektrische pomp, betonnen watertoren, grote voorraadtank, leidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen tot op de 2e verdieping aangebracht. Voor de 20 kinderen met speciaal onderwijs is een ruimte met een latrine en douche gebouwd.
Vanwege de onstabiele ondergrond is er een extra ringfundering aangebracht om de watertoren te kunnen realiseren. De voorzieningen zijn tijdens ons laatste werkbezoek 2009 officieel in gebruik genomen en dit ging gepaard met vele speeches, muziek en dans.
Project afgerond 2010.


Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt