139. School Buddhish Girls College nabij Kirimetiyana

139. School Buddhish Girls College nabij Kirimetiyana.
Plattelandsschool met 800 meisjes grade 1-13 en 34 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.
De bestaande drinkwaterput geeft het gehele jaar water. Het is een put zonder wand en dreigt in te storten. De plantengroei aan de binnenkant van de putwand zorgt ook voor een ernstige vervuiling van het water.
Het is een actieve school met een uitstekend onderhoud.
Ze runnen een eigen groentetuin en verkopen de groente ervan.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Ringwaterleiding met tappunten en wasunit compleet aanbrengen/aanpassen.
Ook hier verzorgen we de gezondheidslessen.
139- 4


133. Woongemeenschap Dewalandawatta nabij Ibbagamuwa.

133. Woongemeenschap Dewalandawatta nabij Ibbagamuwa (dog).
65 arme families, 270 personen zullen gebruik maken van de nieuwe voorzieningen.

In mei 2010 bezochten we deze woongemeenschap voor de eerste keer en we vonden diverse drooggevallen waterputten (zie foto’s). Enkele families hebben zelf een nieuwe put gebouwd, echter zonder succes: tijdens het droge seizoen nog steeds geen drinkwater. Deze mensen moeten soms 0,5 tot 2 km lopen voor drinkwater en dat verschillende keren per dag. Hier worden dagelijks ook de kinderen mee belast. Te weinig drinkwater geeft een onvoldoende hygiënische situatie en daarmee onvoldoende kwaliteit van leven.
Op dit moment hebben ze een kleine oude drinkwaterput. Deze put ligt in een gunstig gebied en geeft water van goede kwaliteit, alleen is de capaciteit onvoldoende en tijdens het droge seizoen valt de put nagenoeg droog.
Het plan is om hier een grotere en diepere put te bouwen. We pompen het water op naar een op de heuvel te bouwen betonnen watertoren. Vanuit deze watertoren wordt het water via een leidingnetwerk naar de families getransporteerd.
Verbeteren drinkwatervoorziening:
Ons motto luidt: “1 kraantje per familie” en daarmee drinkwater zowel in het natte als in het droge seizoen, dat moet toch de toekomst worden!
We hebben dit samen met de gemeenschap gerealiseerd.

Wat is hier in principe voor nodig: Via de nieuwe put wordt het grondwater opgepompt naar de in het werk gestorte watertoren en wordt het water via een pvc leidingnetwerk naar de huisjes van de families getransporteerd.
Benodigde materialen: nieuwe afgedekte drinkwaterput 30 ft diep met diameter van 8 ft., een zware waterpomp, pomphuis, elektriciteit, een betonnen watertoren met 6.000 lt buffer, 3 km leidingwerk met vele hulpstukken van een hoge druk kwaliteit, 1 watermeter en 1 kraan per familie.
Bijdrage woongemeenschap: leveren arbeiders voor het graven van de put en leggen van het 3 km leidingnetwerk. Bijdrage van de woongemeenschap € 1.800, hiermee wordt het HUN project. Deze eigen bijdrage is besteed aan bouwmaterialen.
Bijdrage Stichting Kansarmen Sri Lanka: Leveren van de kennis b.v. de vaklieden voor bouw van de waterput en de watertoren, het begeleiden van het leggen van de leidingen, leveren resterende materialen en eindverantwoording.
Waarborgen van een duurzaam onderhoud: Er is binnen de gemeenschap een watercommissie opgericht, per familie wordt betaald: 100 slr vast /maand en 55 slr. voor elke 1.000 lt. waterverbruik. (1 Euro =155 slr.)
Inmiddels hebben we al meerdere van zulke woongemeenschap waterprojecten uitgevoerd.
De ervaring leert ons dat ook andere woongemeenschappen geprikkeld zullen worden voor:
“1 kraantje per familie”.
Dit gebied waarin deze woongemeenschap woont, is na realisatie van de drinkwatervoorziening “bouwrijp” gemaakt. Met als positief gevolg dat er vele andere families naar toe zullen trekken.
We verwachten dat 3 jaar na realisatie het aantal families met zeker 25% zal zijn toegenomen.
Er zijn al 3 andere woongemeenschappen komen kijken en informeren hoe zo’n watervoorziening werkt. Een aangrenzende woongemeenschap heeft al initiatieven genomen om een zelfde planopzet te gaan uitvoeren! Laat het vliegwieleffect zijn werk doen!

133 11


126. Bebeladaneya school nabij Bebeladaneya.

126. Bebeladaneya school nabij Bebeladaneya (welder).
Plattelandsschool met 750 kinderen uit arme families grade 1-13 en 35 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

Schoolgebouwen bevinden zich op 2 locaties.
De bestaande waterput valt in het droge seizoen geheel droog.
Dan nemen de kinderen water van huis mee. Geen water voor de toiletten.
Voor de meisjes zijn er geen latrines, trieste situatie.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Na een positief waterplaatsonderzoek (WPI) hebben we een DTW (48 m1 diepe boring) aangebracht.
Compressorpomp, bestaande watertoren afgedekt, waterleidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen aangebracht.
In totaal 7 latrines en 8 urinoirs in 3 gebouwen met zinkputten gebouwd.
In juni zie je,vanwege de hevige droogte, de verloren rijstvelden welke de school omringen.
Na vele tientallen jaren hebben ze nu eindelijk het hele jaar voldoende drinkwater!
In deze zeer droge periode uiten ze ook oprecht hun dankbaarheid!

126 13


134. Project Wawodagama bejaardenhuis nabij Kurunegala NW Province Sri Lanka.

134. Project Wawodagama bejaardenhuis nabij Kurunegala NW Province Sri Lanka.
Resultaat na voltooiing: 85 bejaarden maken gebruik van aangepaste adequate nieuwe water- en sanitaire voorzieningen.

Dit geregistreerde tehuis bezochten we november 2010 voor de eerste keer.
De gepensioneerde onderwijzeres mevrouw Shela Ragapaksha Virasinha heeft haar woning ter beschikking gesteld en voert sinds 1998 het management. Onder deze bewoners bevinden zich ook verschillende bejaarden met een verstandelijke beperking. Het tehuis is bezig met een bouwkundige uitbreiding (als er middelen zijn), daarmee kunnen ze in de toekomst nog meer mensen plaatsen. Ze zijn afhankelijk van hulp via: de omwonenden, “rijkere” Srilankanen en bijvoorbeeld “Armsgiving’. Mensen willen een voor hun speciale dag herdenken via Armsgiving: zij bereiden een gratis maaltijd voor alle bejaarden. De standaard bijdrage van de overheid bedraagt € 3 per maand per bejaarde en daar doe je niet veel mee! De minimale verouderde sanitaire voorzieningen zijn vanwege hoogteverschillen in het terrein voor de bejaarden moeilijk toegankelijk. Ze beschikken ook niet over een fatsoenlijke doucheplaats. De lichamelijke verzorging is daardoor vaak erbarmelijk. In de gebouwen hangt een chronische geur van urine doordat er geen ventilatie is. En dat bij een dagelijkse temperatuur van ruim 35 graden. Nee, hier wil je zo niet oud worden! De bestaande waterput viel in het voorjaar 2012 nagenoeg droog (zie foto). Dan moeten ze het water over een afstand van 1,5 km aanvoeren. Begin 2012 waren de bewoners genoodzaakt zich te wassen volgens een aangepast schema, gewoon omdat er onvoldoende water was: diep triest! Wetende dat deze doelgroep veel water nodig heeft!
Verbeterde water- en sanitaire voorzieningen uitgevoerd:
Waterplaatsonderzoek, pulsboring tot 40 m1, elektrische pomp, 6x aangepaste latrines met zinkputten, doucheplaats met zinkput, betonnen watertoren met 2000 lt. tank, drinkwater leidingnetwerk met kranen, putafdekking en leuningwerk.

Bij de aanvang van de werkzaamheden was er bijna geen water, maar enkele bewoners en omwonenden hebben echt flink meegeholpen met het sjouwen van het water dat nodig was om het werk te kunnen opstarten! De nieuwe faciliteiten zijn goed toegankelijk voor de bewoners met en zonder rolstoelen.
Project ondersteuning: Vastenaktie 2012 St. Norbertusparochie Berlicum/Middelrode en Cordaid.
Voor een film impressie kijk verder….

134 Wawogagama bejaardenhuis 27


143. Kadahapola school nabij Narammala.

143. Kadahapola school nabij Narammala (children home).
Plattelandsschool met 410 kinderen uit arme families grade 1-13 en 30 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

Op deze school zitten ook verschillende weeskinderen.
De bestaande oude waterput valt in het droge seizoen geheel droog.
Dan nemen de kinderen water van huis mee. Geen water voor de toiletten. Trieste situatie, zeker voor de opgroeiende meisjes.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Na een positief waterplaatsonderzoek (WPI) hebben we een DTW 50 m1 diepe pulsboring) aangebracht.
Bestaande watertoren aangepast en een 1000 liter tank, elektrische compressorpomp, waterleidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen aangebracht.
In totaal 3 latrines en 6 urinoirs in 2 gebouwen met zinkputten gebouwd.
Afgelopen juni 2012 heb ik deze school nog bezocht. Het is dan verschrikkelijk droog, het laatste regen seizoen heeft geen water gebracht. Normaal zouden ze nu al geen water meer hebben, maar dankzij de pulsboring hebben de kinderen nu volop water en ze zijn er erg blij mee en ze zijn er zuinig op!
Water doet leven, water geeft energie: ouders en leerkrachten worden actiever, ze zijn ook gestart met een groente- en planten tuin. Er komen nu meer kinderen naar de school.
143b


125. Holy Angels Girls college

125. Holy Angels Girls college in Kuliyapitiya.
Plattelandsschool met 2200 meisjes uit arme families grade 1-13 en 80 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

Er is een uitstekend onderhoud, dit is de zusters wel toevertrouwd. 70 meisjes wonen intern omdat ze te ver weg wonen. Er is ook een kleuterschool.
In het droge seizoen valt de waterput droog en ontstaan er grote waterproblemen.
(Tijdens het droge seizoen 2010 en 2011, word Chaminda regelmatig door zuster Beatrice gebeld met het dringende verzoek om de toegezegde drinkwatervoorziening aan te leggen: er is geen water voor de 2200 meisjes en dat bij een dagelijkse temperatuur van ruim 35 graden). De school voert het drinkwater dan met de vrachtauto aan. Zuster Beatrice vertrouwt de kwaliteit niet altijd van het aangevoerde water. Als je het water op deze manier moet aanvoeren is er altijd een tekort en zeker ook voor het onderhoud van de toiletten. Dit alles gaat duidelijk ten koste van de hygiëne en dus kwaliteit van leven.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Na een positief waterplaatsonderzoek (WPI) hebben we een DTW (55 m1 diepe boring) aangebracht.
Verhoogde watertoren, elektrische pomp, waterleidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen aangebracht.
Zuster Beatrice heeft naar Nederland gebeld om de stichting/donateurs te bedanken voor het nieuwe water! Water was hier altijd het gesprek van de dag. Nu hebben ze het gehele jaar zeer veel water, water waar ze zuinig op zijn, water waar ze erg blij mee zijn!

125 site


116. Elabadagama school nabij Panala

116. Elabadagama school nabij Panala (big playground).
650 kinderen uit arme families grade 1-12 en 34 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

Erg arme kinderen, waaronder een klas met bijzonder onderwijs.
Minimale en verouderde sanitaire voorzieningen. Drinkwater in put is aanwezig.
Op deze school worden regelmatig allerlei grote activiteiten gehouden voor de school uit de regio. Hierbij zijn dan meer dan 1000 kinderen aanwezig.
In Nederland gaan kinderen met een beperking naar een speciale school. In Sri Lanka zijn deze speciale scholen er niet. Kinderen met een beperking gaan gewoon met de andere kinderen naar de locale school.
Deze kinderen zitten dan samen in een apart lokaal. Als ze gebruik moeten maken van de overige toiletten “verdwalen” ze wel eens.
Graag willen de ouders en school een douche- en toiletgebouw, voor deze speciale kinderen, aansluitend op het lokaal.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Put afgedekt, elektrische pomp, waterleidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen aangebracht. Doucheruimte aan klas gebouwd voor bijzonder onderwijs, de tegels zijn door de ouders geleverd.
In totaal 6 latrines met zinkputten en 2 gebouwen met 5 urinoirs (voor de jongens en de kleinste meisjes) met zinkput gebouwd. 6 urinoirs compleet gerenoveerd.
De ouders en leerkrachten hebben goed meegeholpen.

116 k


127. Nalawalana school nabij Makadura.

127. Nalawalana school nabij Makadura (holland village).
Plattelandsschool met 400 kinderen uit zeer arme families grade 1-11 en 21 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

Een arme school met minimale en verouderde sanitaire voorzieningen. De bestaande waterput valt in het droge seizoen geheel droog. Dan nemen de kinderen water van huis mee. Toiletten worden, door een tekort aan water, minimaal gespoeld.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
De bestaande put is in het droge seizoen met betonnen ringen bekleed en tevens 6 ft. dieper gemaakt, zodat er een grotere buffer ontstaat. Dit is een relatief goedkope, effectieve en eenvoudige oplossing.
Putdeksel, verhoogde watertoren, elektrische pomp, waterleidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen aangebracht.
In totaal 4 latrines met zinkput en 6 urinoirs (voor de jongens en de kleinste meisjes) met zinkput gebouwd.
De grootste jongens van deze school hebben flink meegeholpen.
Project ondersteuning: diverse particuliere donateurs en Wilde Ganzen.

127WG 71


 

Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt