171. Humbuluwa school nabij Alawwa

171.Humbuluwa school nabij Alawwa (speech).
Plattelandsschool met 1650 kinderen grade 1-13, 74 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

De bestaande waterput van de school geeft het gehele onvoldoende water en in droge seizoen is er helemaal geen water.
De Waterboard is bezig met het leggen van een waterleiding langs de hoofdweg.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Eind 2012 ligt er een waterleiding langs de hoofdweg en hier sluit de school op aan.Betonnen watertoren met 5000 lt. tank, waterleiding met tappunten naar schoolgebouwen en sanitair aangebracht. De ouders zijn zeer actief op deze school en samen hebben zij ook de aansluiting op de hoofdleiding betaald.

171 Achmea Wg 2


163. Weeshuis/klooster PU Sri Sarahankara nabij Anamaduwa

163. Weeshuis/klooster PU Sri Sarahankara nabij Anamaduwa (monk).
Weeshuis/klooster met 65 weeskinderen (jongens) maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

Deze 65 zwerf/weeskinderen zijn door de leiding van de straat gehaald. Hier worden ze opgeleid tot Boeddhistische monnik. Deze locatie hebben we al enkele keren bezocht en de kinderen zitten hier veilig. De dagelijkse wasbeurt gaat nu
nog met een emmer en neemt veel tijd in beslag.Graag willen ze een doucheruimte met echte kranen en douchekoppen.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
De bestaande watertoren aangepast door een extra verdieping aan te brengen met extra watertank.
Pomphuis, douchegebouw met vele douchekoppen en terreinwaterleiding aangebracht.
De kinderen hebben flink meegeholpen en het 100e project van Stichting Kansarmen Sri Lanka was een mooi en dankbaar project.
163 nov 2012 4


165. School PU Kannangara nabij Anamaduwa

165. School PU Kannangara nabij Anamaduwa (city).
Plattelandsschool met 1700 kinderen grade 1-9 uit arme families en 80 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

De bestaande waterput valt in het droge seizoen droog. Dan nemen de kinderen drinkwater van huis mee. Water om de toiletten te spoelen wordt met de vrachtauto aan gevoerd, dit is erg kostbaar voor de arme grote school en dit gaat ten koste van de hygiëne. Soms is er helemaal geen water. Minimale en verouderde sanitaire voorzieningen, trieste situatie voor de opgroeiende meisjes!
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Verderop ligt een oude diepe puls, Chaminda controleerde de kwantiteit en de kwaliteit van het water.
Dit alles met een positief resultaat: het gehele jaar drinkwater voor de vele kinderen!
Aanbrengen van pomphuis met schakelunit en compressorpomp, betonnen watertoren met 2000 liter tank, putdeksel, waterleidingen met tappunten naar de vele latrines, urinoirs en schoolgebouwen.
In totaal 13 latrines en 14 urinoirs over 2 gebouwen met zinkputten gebouwd.
Het schoolhoofd is een gemotiveerd man en de ouders en kinderen hebben flink mee geholpen met het sjouwen van de bouwmaterialen naar de bouwlocaties, het graven van de zinkputten en de sleuven voor het leidingwerk.

165


164. School PU Wayaba Viddiyalaya nabij Anamaduwa

164. School PU Wayaba Viddiyalaya nabij Anamaduwa (lion).
Plattelandsschool met 323 kinderen grade 1-5 uit arme families en 12 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

De overheid zorgt op deze arme school voor het ontbijt.
Drinkwaterput is aanwezig en geeft hele jaar voldoende water.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Put afdekking, watertank, waterleiding met tappunten naar schoolgebouwen en sanitair aangebracht.
In totaal 3 latrines en 2 urinoirs in 1 gebouw aangebracht.
De ouders hebben flink meegeholpen!
164v 6


159. School PU Kandalaya nabij Kottanthiw

159. School PU Kandalaya nabij Kottanthiw (my father).
Plattelandsschool met 670 kinderen grade 1-11 uit arme families en 21 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.
Drinkwater uit een open put is aanwezig. Het probleem op deze school zit hem in het sanitair. Minimale en sterk verouderde sanitaire voorzieningen, tijdens de pauzes staan er lange rijen wachtende meisjes! De jongens gaan regelmatig de jungle in om hun behoefte te doen. Door het grote aantal kinderen is het hygiënisch gezien een trieste enA onveilige situatie.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Een watertank en een complete drinkwater ringleiding met de nodige tappunten aangebracht. Hierdoor kunnen ook de toiletten beter gespoeld worden. De school werkt van nu af aan met een onderhoudsschema: welke klas heeft vandaag het onderhoud.
In totaal 2 latrines en 8 urinoirs verdeeld over 2 gebouwen aangebracht.
De ouders en kinderen deden het graafwerk voor de zinkputten en het leidingwerk en zij vervoerden de materialen naar de nieuwe bouwlocaties. Ook hier verzorgen we de gezondheidslessen
159 5


162. School PU Wimalarathna nabij Anamaduwa

162. School PU Wimalarathna nabij Anamaduwa (low toilet).
Plattelandsschool met 350 kinderen grade 1-11 uit arme families en 25 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

Erg arme school. 3x per week sluiten ze een pomp aan op een afstand van 800 m1 van de school. Zo proberen ze een beetje water te verzamelen. Telkens moeten ze de pomp weer demonteren, vervoeren en veilig opslaan in de school. Dit werk wordt verricht door de grootste jongens van de school. Toch telkens weer een hele klus. Regelmatig is er helemaal geen water. Drinkwater nemen de kinderen dan van huis mee naar school. Ook sanitair is ruim onvoldoende en haalt onze norm van 60 kinderen voor 1 latrine niet.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Na een nader onderzoek hebben we op een afstand van 800 m1 van de school een oude bestaande waterput met grote watertoren over kunnen nemen van de gemeenschap. Daarmee zijn de totale kosten lager geworden en is er toch het hele jaar drinkwater voor deze 350 kinderen gecreëerd.
Bestaande put afgedekt, waterleiding met tappunten naar schoolgebouwen en sanitair aangebracht. Tevens 3 latrines, 8 urinoirs met zinkputten over 2 gebouwen aangebracht.
Planning watervoorziening is aangepast: een nieuwe pulsboring is daarmee komen te vervallen. Besparing van 1.921,=

162 nov 12 4


160. School PU Sariput nabij Anamaduwa

160. School PU Sariput nabij Anamaduwa (banana plants).
Plattelandsschool met 375 kinderen grade 1-13 uit arme families en 30 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

Afgelegen school en de kinderen komen uit erg arme families.
Drinkwaterput is aanwezig en geeft voldoende water.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Het maken van een drinkwaterleiding met stromend water is het belangrijkste hier.
Put afdekking, watertoren, tank, waterleiding met tappunten naar schoolgebouwen en sanitair aangebracht. In totaal 1 latrine met zinkput aangebracht.
160  s


144. School Wadaththawa nabij Anamaduwa

144. School Wadaththawa nabij Anamaduwa (cobra).

Plattelandsschool met 245 kinderen grade 1-11 uit arme families en 19 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.
Diep gelegen in de binnenlanden. De bestaande put geeft het gehele jaar door voldoende water.
Het water zou te hard zijn, sommige kinderen drinken het toch. Wel wordt het water gebruikt voor de reiniging van de toiletten. Ze spoelen de toiletten met een emmer. Graag wil de school een ringwaterleiding met tappunten, zodat de kinderen niet altijd met de emmers hoeven te sjouwen.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Elektrische pomp, watertoren met tank, waterleiding met tappunten naar gebouwen, latrines en urinoirs aangebracht. Tevens de waterput afgedekt. Ouders hebben flink mee geholpen met de graafwerkzaamheden voor het leggen van de leidingen.
144 l 8


140. School Mudalakkuleya nabij Anamaduwa

140. School Mudalakkuleya nabij Anamaduwa (good princepal).
Plattelandsschool met 320 kinderen grade 1-11 uit zeer arme families en 21 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

40% van de kinderen hebben thuis geen drinkwater! De school heeft een zeer actief schoolhoofd.
De bestaande drinkwaterput geeft tijdens het lange droge seizoen geen water.
De kinderen brengen dan water van huis mee naar school. Er is dus altijd een watertekort en dit gaat ten koste van het onderhoud van de toiletten.
Minimale sanitaire voorzieningen en dit is vooral erg triest voor de opgroeiende meisjes.
Onze norm van 1 latrine voor 55 meisjes wordt hier duidelijk niet gehaald.
Het totale beeld geeft een hygiënisch onveilige situatie.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
We hebben het waterprobleem, na het natte seizoen in april 2011, opnieuw bekeken. Het waterplaatsonderzoek was helaas negatief, er zit onvoldoende water in de grond.
Dus een put of pulsboring zal hier niet gaan lukken.
Langs de weg verderop ligt een kleine pvc waterleiding van de community.
Deze kan de school in de ochtend van 6 tot 9 uur gebruiken, daarna gaat de hoofdkraan dicht. Soms komt er dagen helemaal geen water. Om een waterbuffer te creëren hebben we een stocktank gebouwd van 5.000 lt. Het drinkwaterprobleem is hier toch grotendeels mee opgelost. Wel moet de school voor dit water betalen en dat geeft wel eens problemen.
Watertoren, elektrische pomp, putdeksel, ringwaterleiding met tappunten naar gebouwen, latrines en urinoirs aangebracht.
In totaal 3 latrines en 4 urinoirs met zinkputten gebouwd.
Op deze school leven de moslim, boeddhistische en katholieke kinderen vredig naast elkaar!
Ze zijn er erg blij mee en al met al een mooi project.
1e project Hagranop 140  7


142. Pope Paul the VI school nabij Katana

142. Pope Paul the VI school nabij Katana.
630 kinderen uit arme families grade 1-13 en 28 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

Father Perera heeft de leiding op deze school. Drinkwater in put is aanwezig.
Minimale en verouderde sanitaire voorzieningen.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Bestaande put afdekken, elektrische pomp, waterleidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen aanbrengen.
Bouwen van 2 latrines met zinkputten.
Ouders hebben goed meegeholpen.
142c 7


Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt