99. Kadirana school

99. Kadirana school nabij Negombo.
410 kinderen uit arme families grade 1-11 en 20 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

De mooi gekleurde latrines geven een warme 1e indruk, helaas zijn er te weinig om te voldoen aan de norm van 1 latrine voor 60 meisjes en 1 urinoir voor 60 jongens. Drinkwater is aanwezig.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Drinkwaterput afgedekt, elektrische pomp, waterleidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen aangebracht.
In totaal 2 latrines met zinkput en 10 urinoirs (voor de jongens en de kleinste meisjes) met zinkputten gebouwd.
De drinkwaterputten worden door de lokale belanghebbenden bijna nooit afgedekt.
Wij dekken ze wel af om:
a) vervuiling door mens en dier tegen te gaan.
b) giftige algengroei door het zonlicht te voorkomen.
Project ondersteuning: Eureko Achmea Foundation.

99 (3)


Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt