98. St. Joseph school

98. St. Joseph school nabij Negombo.
Een plattelandschool met 600 kinderen in grade 1-11 en 27 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.
Deze kinderen komen uit arme arbeidersfamilies.Minimale sanitaire voorzieningen, met stapstenen je voeten droog houden. Drinkwater uit put is aanwezig.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Put afgedekt, elektrische pomp, waterleidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen aangebracht.
In totaal 5 latrines met zinkput en 2 gebouwen met 12 urinoirs (voor de jongens en de kleinste meisjes) met zinkput gebouwd. 5 urinoirs gerenoveerd.
Project afgerond 2010.
Project ondersteuning: via Waterloop (opbrengst ruim € 4.000) mei 2010 door basisschool Emmaus uit Heesch.

images_projecten_afgerond_98 i s


Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt