96. Kuli Dahanathgadara school

96. school Kuli Dahanathgadara nabij Hettipola
Plattelandsschool, 770 kinderen grade 1-13 en 48 leerkrachten zullen gebruik maken van de nieuwe voorzieningen.Dit project is gerealiseerd met Wandelen voor Water 2010, gelopen door de Paschalisschool en de SamSam uit Wijchen.
Minimale sanitaire voorzieningen, trieste situatie voor de vele kinderen. Drinkwater is er voldoende aanwezig.
Verbeteren sanitaire voorzieningen:
In totaal 8 latrines met zinkput voor de meisjes, 4 urinoirs voor de kleine meisjes en 18 urinoirs met de nodige zinkputten voor de jongens gebouwd. Een zeer actief schoolhoofd en dit resulteert in een goed onderhoud.
Op deze school zijn ook regelmatig onderwijs bijeenkomsten. Een voorbeeld qua onderhoud voor andere scholen!
Project afgerond 2010.


Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt