92. Kadurugahamaditha school

92. school Kadurugahamaditha nabij Potuhara
Plattelandsschool, 110 kinderen uit arme families grade 1-11 en 13 leerkrachten zullen gebruik maken van de nieuwe voorzieningen.

Dit project is gerealiseerd met Wandelen voor Water 2010, gelopen door
’t Oldhof uit Borne en de Prof. W. J. Bladergroenschool uit Groningen.
Minimale sanitaire voorzieningen. Drinkwater is aanwezig in een niet afgedekte put, maar er is geen goed leidingnet.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Put afgedekt, elektrische pomp, tank, waterleidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen aangebracht.
In totaal 1 latrine met zinkput voor de meisjes en 1 gebouw met 3 urinoirs voor de jongens gebouwd. Een zeer actief schoolhoofd en dit resulteert in een goed onderhoud.
Project afgerond 2010


Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt