70. Kuli Wilbagadara school

70. Kuli Wilbagadara school nabij Koswatta
Arme plattelandsschool ver in het binnenland, 265 kinderen, 21 leerkrachten en 7 families maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

Dit project is gerealiseerd met Wandelen voor Water 2009, gelopen door de basisscholen de Viersprong en SamSam uit Wijchen en door ’t Oldhof uit Borne.
Het project bezoeken we samen met Mrs.Daya van de NGO WDF/Villigers Self Organization. Er is een kleine waterput, die in het droogteseizoen nagenoeg droog valt. Op het terrein staan enkele vervallen toiletgebouwen zonder een wateraansluiting. De voorzieningen, met name voor de meisjes,
zijn erg minimaal. De bodem bestaat uit hardgesteente.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen: na een positief wateronderzoek een deep tube well, elektrische onderwaterpomp, verhoogde watertank, tappunten, leidingen naar latrines en schoolgebouwen, 3 nieuwe meisjes latrines met centrale zinkput aangebracht. Tevens 10 bestaande urinoirs gerenoveerd.
Een extra tappunt aangebracht langs de openbare weg voor de direct omwonenden.
Bijzonder goed gemotiveerde principal.
Project afgerond 2009.

Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt