69. Christhu Shanthi Children’s home

69. Christhu Shanthi Children’s Home nabij Demanhandiya
Weeshuis met 27 jongens, het tehuis wordt tevens benut als pre-school voor 30 kleine kinderen uit de omgeving.
In totaal maken 65 mensen gebruik van de nieuwe voorzieningen.

Dit project bezoeken we op aangeven van Inge Bouwman van de
Stichting Thuis en Toekomst. Zij informeerde ons over het mogelijke drinkwaterprobleem.
We hebben de situatie tijdens het droge seizoen (sept. 2008) bekeken en er is dan inderdaad een nijpend watertekort.
Op het hoog gelegen terrein ligt een kleine waterput. Het beetje water in de put wordt snel troebel en er is onvoldoende buffer en dit gaat ten koste van een goede hygiëne.
De weesjongens zijn genoodzaakt het water vanuit het dal aan te voeren.
De sanitaire voorzieningen zijn in orde.
Verbeteren watervoorziening: na een positief wateronderzoek is er voor dit tehuis een deep tube well aangebacht en deze puls, tot op een diepte van 60 m1, levert per tijdseenheid onbeperkt (drink)water. Vanwege de zachte (modder) ondergrond verliep de boring uiterst moeizaam. Meestal boren we in hardgesteente en dan gaat de boring gemakkelijker en dus sneller.
Ivm de grote opvoerhoogte is een onderwater pomp (ruim 1.000 Euro) noodzakelijk.
Tevens nieuwe watertank 1000 lt. aangebracht.
In Sri Lanka levert het stroomnet standaard stroom met een spanning van 230 V. Regelmatig viel de nieuwe pomp op storing, oorzaak was dat er soms slechts 190 V stroomspanning binnen kwam. Na enig overleg en wat aanpassingen is dit probleem opgelost.
Dit project is in samenwerking de Stichting Thuis en Toekomst uitgevoerd.
Project afgerond 2009. 

Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt