358. School Adiambalama (airport) WProv

Plattelandsschool met 592 kinderen grade 1-5 uit arme families en 27 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.
De toeristen verlaten het vliegveld aan de voorkant. Op 600 m aan de achterkant van het vliegveld is deze primary school (592 kids in de leeftijd van 5 tot 10 jaar) gesitueerd. Afgelopen jaar hebben we vele telefoontjes ontvangen van het schoolhoofd met het verzoek om aub de water en sanitaire situatie ter plekke te komen beoordelen.
Afgelopen 28 november hebben we dit opgepikt. (elke projectaanvraag krijgt een kans).
Slechts 2 toiletten voor de 300 meisjes, voor vele meisjes geen speelkwartier: ze staan voor de toiletten te wachten in de rij en als de les weer begint is de file nog niet opgelost. De bestaande water put staat 8 maanden per jaar droog. Soms wordt er met een vrachtauto water aan gevoerd om de hoogste nood te lenigen, het is en blijft dweilen met de kraan open. Bij een dagelijkse temperatuur van 32 graden in de schaduw, en dan de toiletten niet kunnen spoelen! Ziektes liggen op de loer. De onderwijs motivatie stijgt niet.
Gerealiseerd, verbeterde water- en sanitaire voorzieningen:
Waterplaatsonderzoek, pulsboring tot 60 m, compressor pomp, pomphuis, betonnen watertoren met tank aanpassen, grote ringwaterleiding met tappunten naar gebouwen en sanitair. 2 betonnen wasunits (1 unit heeft 4 kranen), 2 latrines voor de meisjes met zinkput, reconstructie 1 gebouw 4 urinoirs.
Ouders en kinderen helpen mee: vervoeren materialen vanaf poort naar bouwlocaties, graafwerk voor het leidingwerk.

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt