35. ALAKOLADENIYA school

35. ALAKOLADENIYA juniorschool nabij Kurunegala 
Plattelandsschool, 120 kinderen en 15 leerkrachten, grade1-9, maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

Dit project is gerealiseerd met Wandelen voor Water 2008, gelopen en gefietst door de St. Maartenschool uit Nijmegen.
Het project bezoeken we samen met Mr. Jayakodi van Education Office.
Er ligt een waterput, die in het droge seizoen droog valt. Op het terrein staan verschillende vervallen toiletgebouwen zonder wateraansluiting.
De bodem bestaat uit hardgesteente. Het valt ons op dat er in de schoollokalen veel activiteiten zijn en dat er een uitstekend onderhoud plaats vindt.
Verbeteren sanitairevoorziening:
het wateronderzoek heeft uitgewezen dat er onvoldoende water in de grond zit. Ook het tweede onderzoek, op een andere locatie, was negatief en kunnen we hier dus geen verbeterde drinkwatervoorziening (DTW) aanbrengen. We bekijken nog hoe we deze kinderen in de toekomst toch van drinkwater kunnen voorzien.

Twee latrines met zinkput aangebracht.
Project afgerond 2008.

Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt