kansarmensrilanka

253. School Nawakkadu RCT Kalpitiya NWP (tamil sister)

Plattelandsschool met 222 kinderen grade 1-11 uit arme families en 13 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen. Water is in orde.
Gerealiseerd, verbeterde water- en sanitaire voorzieningen:
Terreinwaterleiding met kranen naar schoolgebouwen en sanitair, 1 betonnen wastafel, 3 latrines en 1 gebouw met 3 urinoirs.
Ouders en kinderen helpen mee: vervoeren materialen vanaf poort naar bouwlocaties, graven van de sleuven voor de zinkput en het leidingwerk.

P4290857