250. School Rambukpitiya Nawalapitiya CP

Plattelandsschool in de theeplantages met 383 kinderen grade 1-13 uit arme Tamil families en 19 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.
De meeste ouders proberen de kost te verdienen met het plukken van thee in de thee plantages, andere zijn dagloners.

Dit is echt een grote en erg arme school. De school wordt door de doorgaande weg in tweeën gesplitst. 1 locatie voor de kleinste en 1 locatie voor de grootste kinderen. Als je om je heen kijkt zie je nergens een huisje, ze liggen diep verscholen op de berghellingen.
De meeste kinderen lopen via de bergpaden dagelijks vele kilometers om naar school te kunnen.
Het gehele jaar is er gelukkig voldoende bronwater vanuit de bergen. Graag wil de school een stromend waterleiding systeem.
Ook zijn er onvoldoende toiletten, zeker triest voor de opgroeiende meisjes!  Onze norm van 1 toilet voor 60 meisjes wordt hier duidelijk niet gehaald.
Gerealiseerd, verbeterde water- en sanitaire voorzieningen:
2 watertorens met 2000 en 1000 liter tank, terreinwaterleiding met kranen naar schoolgebouwen en toiletten, 4 betonnen wasunits (1 unit heeft 5 kranen), 1 toilet en 1 gebouw met 4 urinoirs, 2 zinkputten. De ouders en ook kinderen helpen mee tijdens de uitvoering: zij sjouwen de bouwmaterialen naar de exacte bouwlocatie, de ouders graven de gaten waar de zinkputten komen, ze graven de pijpleidingen in de grond.

School gaat werken met onderhoudsschema.

Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt