215. Woongemeenschap Govipola Kurunegala (sweet com)

76 arme families, 344 personen (waaronder 192 kinderen) maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.
In mei 2013 bezochten we deze woongemeenschap voor de 3e keer en we vonden wederom diverse drooggevallen waterputten. Enkele families hebben zelf een nieuwe put gebouwd, echter zonder succes: tijdens het droge seizoen nog steeds geen drinkwater. De families willen graag een drinkwater leidingnetwerk. Deze mensen verdienen de kost met het meest vuile werk. Ze wonen in een heuvelachtig gebied. Dit zijn de mensen waar wij op onze vakanties met een boog omheen lopen. De families moeten 1 tot 3 km lopen voor drinkwater en dat verschillende keren per dag. Hier worden dagelijks ook de kinderen mee belast, heuvel op en heuvel af. Te weinig drinkwater geeft een onveilige hygiënische situatie en daarmee onvoldoende kwaliteit van leven. Het plan is om een drinkwaterput en een watertoren met een compleet leiding netwerk te bouwen. We pompen het water op naar een op de heuvel te bouwen betonnen watertoren. Vanuit deze watertoren wordt het water via een leidingnetwerk naar de families getransporteerd.

Gerealiseerd, verbeterde drinkwatervoorziening:
Ons motto luidt: “1 kraantje per familie” en daarmee drinkwater zowel in het natte als in het droge seizoen, dat moet toch de toekomst worden!
We gaan dit samen met de gemeenschap realiseren.
Wat is hier in principe voor nodig: Via de nieuwe put van 8 m1 diepte wordt het grondwater opgepompt naar de in het werk te storten watertoren en wordt het water via de zwaartekracht met een pvc leidingnetwerk naar de huisjes van de families getransporteerd.
Benodigde materialen: put van 8 m1 diepte, een zware waterpomp, pomphuis, elektriciteit, een betonnen watertoren met 10.000 lt buffer, totaal 4.2 km leidingwerk met vele hulpstukken van een hoge druk kwaliteit, 1 watermeter en 1 kraan per familie.
Bijdrage woongemeenschap: leveren arbeiders voor het ontgraven van de bouwput voor de drinkwaterput, het graven en leggen van het 4.2 km leidingnetwerk. Tevens eisen we vooraf van de woongemeenschap dat zij de stroom aansluiting aanvragen en betalen, hiermee wordt het HUN project. De woongemeenschap gaat samen met de locale overheid het leidingwerk aanschaffen, hiervoor wordt er nu al maandelijks een bijdrage per familie geïnd. Ook is het watercomité actie aan het voeren bij de betere gesitueerden in de grote stad.
Bijdrage Stichting Kansarmen Sri Lanka: Leveren van de kennis via de vaklieden voor de aanschaf en bouw van de put, pomphuis, elektrische gedeelte en de watertoren.
Het begeleiden van het leggen van de leidingen, leveren resterende materialen en eindverantwoording.
Waarborgen van een duurzaam onderhoud: Er is binnen de gemeenschap een watercomité opgericht, per familie wordt straks betaald: 100 slr vast /maand en 55 slr. voor elke 1.000 lt. waterverbruik. Zo’n watercomité werkt prima en is echt nodig om het toekomstig onderhoud te waarborgen.
Inmiddels hebben we al meerdere van zulke woongemeenschap waterprojecten uitgevoerd.
De ervaring leert ons dat ook andere woongemeenschappen geprikkeld zullen worden voor:
“1 kraantje per familie”. Laat de olievlekwerking zijn werk doen.
Dit gebied waarin deze woongemeenschap woont, is na realisatie van de drinkwatervoorziening “bouwrijp” gemaakt. Met als positief gevolg dat er vele andere families naar toe zullen trekken.
Ook de kinderen leren dat water aan huis mogelijk moet zijn: ook zij zullen dit meenemen en hun verdere leven blijven vechten voor water!
We verwachten dat 3 jaar na realisatie het aantal families dat hier wil wonen en werken met zeker 25% zal zijn toegenomen.
Het voorkomt hiermee ook de urbanisatie.
20141102_155829 P.215215 com Govipola Sri Lanka

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt