205. School Uduwalawatte, Kandy (jungle well)

School in de theeplantages met 106 kinderen grade 1-11 uit arme families en 15 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.
Dit schooltje is erg arm en heeft minimale faciliteiten. De meeste ouders werken lange dagen op de theeplantages en kunnen hiermee nauwelijks de kost verdienen. Het gehele jaar is er voldoende water vanuit de bergen, en ze scheppen het met een emmer uit een natuurlijke bron.
Graag willen de ouders en de school stromend water via een ringwaterleiding met echte kranen.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Gerealiseerd: ondergrondse drinkwaterput via natuurlijke bron, zware elektrische pomp, watertoren, tank en waterleiding met tappunten naar schoolgebouwen en toiletten. School werkt nu met onderhoudsschema.
Ouders en kinderen helpen mee: vervoeren materialen vanaf poort naar bouwlocaties, graven van bouwput voor zinkput en het leidingwerk. Doordat het schooltje hoog op de heuvel ligt is er door de ouders en kinderen veel sjouwwerk verricht!

p205 13 en dan is er stromend water!


Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt