2007


11 december 2007
Bedankt medewerk(st)ers Provincie Noord Brabant !

Cheque ter waarde van € 4.987,50

Op maandag 10 december j.l. overhandigde Wil Rutten (algemeen directeur van de Provincie Noord-Brabant) onze stichting een cheque ter waarde van €4.987,50.
Een welgemeend woord van dank aan alle medewerk(st)ers van de Provincie, die ervoor hebben gekozen de tegenwaarde van het kerstpakket te schenken aan onze Stichting Kansarmen Sri Lanka. Dit bedrag overtrof werkelijk onze stoutste verwachtingen. Ook de 3 andere door de provincie geselecteerde stichtingen (die zich richten op Tibet, India en Malawi) konden een waardevolle cheque in ontvangst nemen. En met speciale dank aan Thea van de Doelen die onze Stichting, voor deze kerstactie, al in een vroeg stadium had aangemeld.

Met deze mooie gift kan onze stichting in 2008 weer enkele waterputten en sanitaire voorzieningen realiseren voor de meest kansarmen van Sri Lanka.
Ook namens hen zeer bedankt!

 

 

18 augustus 2007
PAROCHIE DE HOEKSTEEN WIJCHEN

De werkgroep van het kinderproject “kinderen in de knel”, heeft op zaterdag 18 augustus weer een Goede Doelenmarkt gehouden, waarop tweedehands kinderkleding en speelgoed werd verkocht. Dit jaar is de opbrengst voor onze stichting. De werkgroep wil laten zien dat er kinderen in de wereld leven, die het niet zo goed hebben als onze kinderen.
De opbrengst van 433 euro wordt nog eens verdubbeld door
de Stichting Aqua for All. De vrijwilligers van de Stichting Kansarmen Sri Lanka presenteerden een fotoserie van een water- en sanitatieproject uit Sri Lanka. Met name de warme respons van de belangstellenden geeft een gevoel dat we het samen allemaal niet voor niets doen.
Met deze in totaal 866 euro zullen we een arme plattelandsschool en omwonenden van fatsoenlijk (drink)water voorzien. Werkgroep “kinderen in de knel” enorm bedankt voor jullie inzet en waterbijdrage.

10 juni 2007
Stichting Kansarmen Sri Lanka succesvol op stratenmarkt

Hernen – Op zondag 10 juni stond Stichting Kansarmen Sri Lanka weer op de Hernense Stratenmarkt. Met een tombola, beelden van een geslaagd project en een gezellig dweilorkest wisten de vrijwilligers de ruim 9.000 bezoekers over te halen tot een bijdrage voor de aanleg van waterputten en sanitaire voorzieningen in de arme delen van Sri Lanka. En dat werkte. Om 14.00 uur was er geen lot en prijs meer te krijgen. Een lege kraam was het resultaat van een succesvolle actie. De opbrengst bedraagt 2151,68 euro.
Een prachtig bedrag dat nog eens verdubbeld wordt door
de Stichting Aqua for All. Dit geld wordt persoonlijk naar Sri Lanka gebracht, zodat een juiste besteding is gegarandeerd.

De actie

Met de tombola zamelden de vrijwilligers geld in voor water en sanitatie-projecten in Sri Lanka. Binnen de Stichting Kansarmen Sri Lanka zijn ook enkele inwoners van Hernen actief. Met een groep van zes vrijwilligers zijn de afgelopen maanden ondernemers benaderd voor extra hulp. Een fiks aantal bedrijven werkte belangeloos mee en sponsorde de Stichting. Sommigen met grote en kleine prijzen voor de tombola, anderen met een financiele steun. Door een lot te kopen maakten de bezoekers van de Stratenmarkt direct kans op mooie prijsjes, bovendien ondersteunden ze een goed doel. Dweilorkest Bar Wah trad kosteloos op en zorgde voor een gezellige sfeer rond de drukbezochte kraam.

Met dank aan alle mensen voor hun bijdrage en inzet voor deze succesvolle dag!

 

Gehandicapte kinderen in het opvanghuis in Mirigankanda. Hier werd een deep tube well aangelegd en een watertoren gebouwd.

14 juni 2007
Bunniks Nieuws

Watervoorzieningen in Sri Lanka
Rotary steunt kansarmen

BUNNIK – Rotary Club Bunnik heeft samen met Aqua for All in Sri Lanka elf waterprojecten gesponsord. Het betrof veelal het verbeteren en verdiepen van bestaande waterputten, het bouwen van watertorens en het aanleggen van waterleidingen.

Rotary Club Bunnik heeft de elf waterprojecten gesteund met € 7.500, een bedrag dat door de Stichting Aqua for All is verdubbeld. Aqua for All, kortweg A4A, is opgericht door de Koninklijke Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland (KVWN) en de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer (NVA). A4A stelt zich ten doel met geld en kennis uit de watersector een duurzame ontwikkeling te bevorderen van drinkwatervoorzieningen in ontwikkelingslanden.

Begeleiding projecten
De Stichting Kansarmen Sri Lanka houdt toezicht op de projecten, de leiding ter plaatse geschiedt door een projectuitvoerder. De doelgroep bestaat uit mensen met een handicap en sociaal–maatschappelijk zwakkeren, zoals weeskinderen, bejaarden en hulpbehoevenden. Tijdens een Rotary bijeenkomst werd verslag gedaan van de werkzaamheden door Jan van der Steen, voorzitter van de Stichting. In de meeste gevallen werden waterputten geslagen of bestaande putten dieper gemaakt. Op de elf locaties van scholen en weeshuizen werden circa 1.200 mensen, voornamelijk kinderen, en 100-150 begeleiders geholpen.

Diverse soorten putten
Op Sri Lanka worden diverse typen putten gebruikt. De ‘Deep tube well’, een smalle pijp met een diameter van 15 cm, machinaal geboord tot een diepte van maximaal 60 meter. De ‘Tube well’, een pijp aangebracht tot een diepte van 10 meter. En de ‘Open well’, een met de hand gegraven put met een diameter van 2 tot wel 10 meter. Er kan meestal gegraven worden tot het grondwaterpeil. Dat wordt in de droge tijd gedaan als het grondwater het laagst is. De put wordt vervolgens opgebouwd met lokaal aanwezige granietblokken of met in Sri Lanka vervaardigde ringelementen.

Water van levensbelang
Door het verschil in geldswaarde kan met Nederlands geld veel bereikt worden. Een euro heeft in Sri Lanka een potentie die 15 tot 20 maal groter is dan hier. Er kan bovendien goedkoop gebouwd worden doordat naast een vaste kern medewerkers ook de lokale bevolking wordt ingeschakeld. Het aanleggen van een goede waterbron kan enorm veel betekenen voor een weeshuis of school. Jan van der Steen uitte zijn dank voor de steun van de Bunnikse Rotary Club. Hij hoopt dat meer Nederlandse organisaties bereid zullen zijn de Stichting Kansarmen te steunen. Meer informatie is te vinden op website www.kansarmensrilanka.nl. (EMG)

21 april 2007

Tijdens de heropening van de kringloopwinkel Vraag en Aanbod op 21 april j.l. ontving onze stichting uit handen van burgemeester Noordewier van de gemeente Wijchen een cheque ter waarde van 1.000 euro.
Met deze donatie kunnen we weer een mooie drinkwatervoorzienig realiseren, hartelijk dank voor uw waterbijdrage.

 

21 maart 2007
WANDELEN VOOR WATER

De basisschool de Viersprong uit Wijchen Wandelt voor Water.
Wandelen voor Water is een landelijke sponsoractiviteit die jaarlijks rond WereldWaterDag plaatsvindt (voor 2007 is dit op woensdag 21 maart). De kinderen van groep 7 en 8 wandelen 6 kilometer met 6 liter water in hun rugzak, de dagelijkse praktijk voor veel kinderen in ontwikkelingslanden. Het sponsorgeld is bestemd voor een watervoorziening bij de Nindapellaschool in Sri Lanka. Wandelen voor Water is een initiatief van de Stichting Aqua for All (A4A); de coördinatie is in handen van COS. Wilde ganzen en de NCDO ‘verdubbelen’ de sponsoropbrengsten van kinderen en derden. Voor meer informatie kijk op www.wandelenvoorwater.nl
Voorafgaand aan deze waterdag verzorgde onze Stichting waterpresentaties voor de groepen 3 t/m 8 van basisschool de Viersprong. Met eenvoudige foto’s hebben we de kinderen duidelijk kunnen maken hoe Sri Lankaanse kinderen op een arme basisschool dagelijks moeten vechten voor (drink)water. De kinderen waren erg geïnteresseerd en voelden zich meteen betrokken bij het waterprobleem.
Op woensdag 21 maart werd er gewandeld voor Water, met Water, om Water van het Wijchens meer en in Water. De weergoden waren ons bij de start niet gunstig gezind. Ook de groepen 1 t/m 6 hebben via allerlei acties hun bijdrage geleverd om het waterprobleem op te lossen.
De totale opbrengst van deze waterdag bedraagt na verdubbeling 5.400,- euro, een bedrag waar je even stil van wordt. Al met al een geweldige dag, wij als Stichting kunnen nu aan de slag om bij de Nidapella school een watervoorziening aan te leggen.
Basisschool de Viersprong en de Nindapella school hebben elkaar via onze Stichting gevonden en willen in de toekomst graag contact blijven houden.
De NINDAPELLASCHOOL nabij GOKARELLA is een arme plattelandsschool met 160 kinderen.
Er is alleen een open waterput met een emmer aanwezig. In het droogte seizoen valt de bestaande open put droog. De kinderen nemen water mee van huis en soms moeten ze ver lopen. In de toiletten en schoolgebouwen is geen waterleiding. De kinderen moeten 100 m lopen met een emmertje water wanneer ze hun behoefte willen doen, als er al water is.
Dankzij basisschool de Viersprong uit Wijchen kan de watervoorziening sterk verbeterd worden. Met de sponsoractie wordt een 50 meter diepe put geboord, een watertank aangelegd en het sanitair aangesloten. Ook voor de watervoorziening van de 30 omwonenden wordt gezorgd door de levering van een handpomp.

De kinderen van de Nindapellaschool zullen ontzettend blij zijn met deze warme betrokkenheid en onze Stichting bedankt alle kinderen, leerkrachten en ouders van basisschool de Viersprong voor hun inzet en het prachtige resultaat.

 

Klik hier om naar het artikel in de Gelderlander te gaan

Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt