184. Community Aluthgama, Galgamuwa (new village)

107 zeer arme families, 535 personen maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.
Binnen deze woongemeenschap zijn ook 20 families ondergebracht uit het noorden waar de burgeroorlog woedde. In november 2011 bezochten we deze woongemeenschap voor de eerste keer en we vonden diverse drooggevallen waterputten. Enkele families hebben zelf een nieuwe put gebouwd, echter zonder succes: tijdens het droge seizoen nog steeds geen drinkwater. In juni 2012 bezoeken we deze community voor de tweede keer en we vinden wederom diverse drooggevallen putten. De families willen graag een drinkwater leidingnetwerk. Deze mensen verdienen de kost met het meest vuile werk. Dit zijn de mensen waar wij op onze vakanties met een boog omheen lopen. De families moeten 1 tot 3 km lopen voor drinkwater en dat verschillende keren per dag. Hier worden dagelijks ook de kinderen mee belast. Te weinig drinkwater geeft een onveilige hygiënische situatie en daarmee onvoldoende kwaliteit van leven. Het plan is om een pulsboring en een watertoren met een compleet leiding netwerk te bouwen. We pompen het water op naar een op de heuvel te bouwen betonnen watertoren. Vanuit deze watertoren wordt het water via een leidingnetwerk naar de families getransporteerd.
Verbeteren drinkwatervoorziening:
We hebben dit samen met de gemeenschap gerealiseerd:
“1 kraantje per familie” en daarmee drinkwater zowel in het natte als in het droge seizoen, dat moet toch de toekomst worden!
Wat is hier in principe voor nodig: Via de nieuwe puls van 90 m diepte wordt het grondwater opgepompt naar de in het werk te storten watertoren en wordt het water via een pvc leidingnetwerk naar de huisjes van de families getransporteerd.
Benodigde materialen: puls van 90 m diepte, een zware waterpomp, pomphuis, elektriciteit, een betonnen watertoren met 18.000 lt buffer, 5,5 km leidingwerk met vele hulpstukken van een hoge druk kwaliteit, 1 watermeter en 1 kraan per familie.
Bijdrage woongemeenschap: leveren arbeiders voor het graven en leggen van het 5,5 km leidingnetwerk. Tevens eisen we vooraf van de woongemeenschap een pittige bijdrage van € 40 / familie, hiermee wordt het HUN project. Deze eigen bijdrage wordt besteed voor bouwmaterialen.
Bijdrage Stichting Kansarmen Sri Lanka: Leveren van de kennis b.v. de vaklieden voor bouw de watertoren, het begeleiden van het leggen van de leidingen, uitvoeren van de pulsboring, aansluiten elektrische gedeelte, leveren resterende materialen en eindverantwoording.
Waarborgen van een duurzaam onderhoud: Er is binnen de gemeenschap een watercommissie opgericht, per familie wordt betaald: 100 slr vast /maand en 55 slr. voor elke 1.000 lt. waterverbruik.
Inmiddels hebben we al meerdere van zulke woongemeenschap waterprojecten uitgevoerd.
De ervaring leert ons dat ook andere woongemeenschappen geprikkeld zullen worden voor:
“1 kraantje per familie”. Laat de olievlekwerking zijn werk doen.
Dit gebied waarin deze woongemeenschap woont, is na realisatie van de drinkwatervoorziening “bouwrijp” gemaakt. Met als positief gevolg dat er vele andere families naar toe zullen trekken. Het voorkomt hiermee de urbanisatie.
We verwachten dat 3 jaar na realisatie het aantal families met zeker 25% zal zijn toegenomen.
Naast een financiële bijdrage heeft de gemeenschap ook ongeveer 110 mandagen ter beschikking gesteld voor ondersteuning van werkzaamheden (hulp bij het leggen van de leidingen, bouw pomphuis en watertoren).
P1170219 x  p184 (2)


Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt