162. School PU Wimalarathna nabij Anamaduwa

162. School PU Wimalarathna nabij Anamaduwa (low toilet).
Plattelandsschool met 350 kinderen grade 1-11 uit arme families en 25 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

Erg arme school. 3x per week sluiten ze een pomp aan op een afstand van 800 m1 van de school. Zo proberen ze een beetje water te verzamelen. Telkens moeten ze de pomp weer demonteren, vervoeren en veilig opslaan in de school. Dit werk wordt verricht door de grootste jongens van de school. Toch telkens weer een hele klus. Regelmatig is er helemaal geen water. Drinkwater nemen de kinderen dan van huis mee naar school. Ook sanitair is ruim onvoldoende en haalt onze norm van 60 kinderen voor 1 latrine niet.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Na een nader onderzoek hebben we op een afstand van 800 m1 van de school een oude bestaande waterput met grote watertoren over kunnen nemen van de gemeenschap. Daarmee zijn de totale kosten lager geworden en is er toch het hele jaar drinkwater voor deze 350 kinderen gecreëerd.
Bestaande put afgedekt, waterleiding met tappunten naar schoolgebouwen en sanitair aangebracht. Tevens 3 latrines, 8 urinoirs met zinkputten over 2 gebouwen aangebracht.
Planning watervoorziening is aangepast: een nieuwe pulsboring is daarmee komen te vervallen. Besparing van 1.921,=

162 nov 12 4


Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt