154. School Makadura, Pannala (perehera)

Plattelandsschool met 270 kinderen grade 1-11 en 18 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen. Actieve school met een uitstekend onderhoud. De bestaande drinkwaterput geeft het gehele jaar drinkwater. Het is een put zonder stabiele wand met veel plantengroei en is al gedeeltelijk ingestort.
Het zonlicht geeft ook een giftige algengroei.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Gerealiseerd: Met prefab betonnen ringelementen hebben we de bestaande put een stevige body gegeven. Tevens is de drinkwaterput 2 m1 dieper gemaakt, hiermee is er nu een grotere waterbuffer. Een eenvoudige, goedkope en duurzame oplossing. Put afdekking, elektrische pomp, 2 betonnen wastafels, complete ringwaterleiding met tappunten naar schoolgebouwen en sanitair aangebracht. Een gebouw met 3 urinoirs met zinkput aangepast.
De ouders en kinderen helpen mee met het vervoeren van de nodige bouwmaterialen naar de bouwlocatie. Ook hebben de ouders meegeholpen met het graven van de sleuven waar de ringleiding ligt.
p154

Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt