141. Ligth-house school door Vastenaktie 2013

Plattelandsschool met 780 kinderen uit arme families grade 1-13 en 47 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.
De bestaande waterput valt in het droge seizoen geheel droog.
Dan nemen de kinderen drinkwater van huis mee. Geen water  voor de toiletten, dus geen onderhoud en dat bij een dagelijkse temperatuur van minstens 35 graden. Soms wordt er water aangevoerd per vrachtauto, dit is echter een kostbaar gebeuren. Voor de meisjes zijn er minimale sanitaire voorzieningen, trieste situatie voor de opgroeiende meisjes. Onze norm van 65 kinderen voor 1 toilet wordt hier zeer duidelijk niet gehaald!
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
Gerealiseerd: het waterplaatsonderzoek (W.P.I.) wees uit dat er voldoende water in de grond zit voor een D.T.W. (90 m1 diepe pulsboring).
Vervolgens een elektrische onderwaterpomp, watertoren met tank, waterleidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen aangebracht.
In totaal 2 wastafels, 6 latrines en 10 urinoirs in 3 gebouwen met zinkputten gebouwd.

p141 14 leerlingen helpen mee!


Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt