14 juni 2007

rotery
Gehandicapte kinderen in het opvanghuis in Mirigankanda. Hier werd een deep tube well aangelegd en een watertoren gebouwd.
14 juni 2007

Bunniks Nieuws

Watervoorzieningen in Sri Lanka
Rotary steunt kansarmen

BUNNIK – Rotary Club Bunnik heeft samen met Aqua for All in Sri Lanka elf waterprojecten gesponsord. Het betrof veelal het verbeteren en verdiepen van bestaande waterputten, het bouwen van watertorens en het aanleggen van waterleidingen.

Rotary Club Bunnik heeft de elf waterprojecten gesteund met € 7.500, een bedrag dat door de Stichting Aqua for All is verdubbeld. Aqua for All, kortweg A4A, is opgericht door de Koninklijke Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland (KVWN) en de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer (NVA). A4A stelt zich ten doel met geld en kennis uit de watersector een duurzame ontwikkeling te bevorderen van drinkwatervoorzieningen in ontwikkelingslanden.

Begeleiding projecten
De Stichting Kansarmen Sri Lanka houdt toezicht op de projecten, de leiding ter plaatse geschiedt door een projectuitvoerder. De doelgroep bestaat uit mensen met een handicap en sociaal–maatschappelijk zwakkeren, zoals weeskinderen, bejaarden en hulpbehoevenden. Tijdens een Rotary bijeenkomst werd verslag gedaan van de werkzaamheden door Jan van der Steen, voorzitter van de Stichting. In de meeste gevallen werden waterputten geslagen of bestaande putten dieper gemaakt. Op de elf locaties van scholen en weeshuizen werden circa 1.200 mensen, voornamelijk kinderen, en 100-150 begeleiders geholpen.

Diverse soorten putten
Op Sri Lanka worden diverse typen putten gebruikt. De ‘Deep tube well’, een smalle pijp met een diameter van 15 cm, machinaal geboord tot een diepte van maximaal 60 meter. De ‘Tube well’, een pijp aangebracht tot een diepte van 10 meter. En de ‘Open well’, een met de hand gegraven put met een diameter van 2 tot wel 10 meter. Er kan meestal gegraven worden tot het grondwaterpeil. Dat wordt in de droge tijd gedaan als het grondwater het laagst is. De put wordt vervolgens opgebouwd met lokaal aanwezige granietblokken of met in Sri Lanka vervaardigde ringelementen.

Water van levensbelang
Door het verschil in geldswaarde kan met Nederlands geld veel bereikt worden. Een euro heeft in Sri Lanka een potentie die 15 tot 20 maal groter is dan hier. Er kan bovendien goedkoop gebouwd worden doordat naast een vaste kern medewerkers ook de lokale bevolking wordt ingeschakeld. Het aanleggen van een goede waterbron kan enorm veel betekenen voor een weeshuis of school. Jan van der Steen uitte zijn dank voor de steun van de Bunnikse Rotary Club. Hij hoopt dat meer Nederlandse organisaties bereid zullen zijn de Stichting Kansarmen te steunen. Meer informatie is te vinden op website www.kansarmensrilanka.nl. (EMG)

Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt