133. Woongemeenschap Dewalandawatta nabij Ibbagamuwa.

133. Woongemeenschap Dewalandawatta nabij Ibbagamuwa (dog).
65 arme families, 270 personen zullen gebruik maken van de nieuwe voorzieningen.

In mei 2010 bezochten we deze woongemeenschap voor de eerste keer en we vonden diverse drooggevallen waterputten (zie foto’s). Enkele families hebben zelf een nieuwe put gebouwd, echter zonder succes: tijdens het droge seizoen nog steeds geen drinkwater. Deze mensen moeten soms 0,5 tot 2 km lopen voor drinkwater en dat verschillende keren per dag. Hier worden dagelijks ook de kinderen mee belast. Te weinig drinkwater geeft een onvoldoende hygiënische situatie en daarmee onvoldoende kwaliteit van leven.
Op dit moment hebben ze een kleine oude drinkwaterput. Deze put ligt in een gunstig gebied en geeft water van goede kwaliteit, alleen is de capaciteit onvoldoende en tijdens het droge seizoen valt de put nagenoeg droog.
Het plan is om hier een grotere en diepere put te bouwen. We pompen het water op naar een op de heuvel te bouwen betonnen watertoren. Vanuit deze watertoren wordt het water via een leidingnetwerk naar de families getransporteerd.
Verbeteren drinkwatervoorziening:
Ons motto luidt: “1 kraantje per familie” en daarmee drinkwater zowel in het natte als in het droge seizoen, dat moet toch de toekomst worden!
We hebben dit samen met de gemeenschap gerealiseerd.

Wat is hier in principe voor nodig: Via de nieuwe put wordt het grondwater opgepompt naar de in het werk gestorte watertoren en wordt het water via een pvc leidingnetwerk naar de huisjes van de families getransporteerd.
Benodigde materialen: nieuwe afgedekte drinkwaterput 30 ft diep met diameter van 8 ft., een zware waterpomp, pomphuis, elektriciteit, een betonnen watertoren met 6.000 lt buffer, 3 km leidingwerk met vele hulpstukken van een hoge druk kwaliteit, 1 watermeter en 1 kraan per familie.
Bijdrage woongemeenschap: leveren arbeiders voor het graven van de put en leggen van het 3 km leidingnetwerk. Bijdrage van de woongemeenschap € 1.800, hiermee wordt het HUN project. Deze eigen bijdrage is besteed aan bouwmaterialen.
Bijdrage Stichting Kansarmen Sri Lanka: Leveren van de kennis b.v. de vaklieden voor bouw van de waterput en de watertoren, het begeleiden van het leggen van de leidingen, leveren resterende materialen en eindverantwoording.
Waarborgen van een duurzaam onderhoud: Er is binnen de gemeenschap een watercommissie opgericht, per familie wordt betaald: 100 slr vast /maand en 55 slr. voor elke 1.000 lt. waterverbruik. (1 Euro =155 slr.)
Inmiddels hebben we al meerdere van zulke woongemeenschap waterprojecten uitgevoerd.
De ervaring leert ons dat ook andere woongemeenschappen geprikkeld zullen worden voor:
“1 kraantje per familie”.
Dit gebied waarin deze woongemeenschap woont, is na realisatie van de drinkwatervoorziening “bouwrijp” gemaakt. Met als positief gevolg dat er vele andere families naar toe zullen trekken.
We verwachten dat 3 jaar na realisatie het aantal families met zeker 25% zal zijn toegenomen.
Er zijn al 3 andere woongemeenschappen komen kijken en informeren hoe zo’n watervoorziening werkt. Een aangrenzende woongemeenschap heeft al initiatieven genomen om een zelfde planopzet te gaan uitvoeren! Laat het vliegwieleffect zijn werk doen!

133 11


Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt