129. Kadanegadara school

129. Kadanegadara school nabij Kadanegadara.
Plattelandsschool met 520 kinderen uit arme families grade 1-13 en 30 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.

Minimale en verouderde sanitaire voorzieningen. Drinkwater in oude put is voldoende aanwezig.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen:
De oude put gerepareerd. Elektrische pomp, putdeksel, waterleidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen aangebracht.
In totaal 5 latrines en 12 urinoirs met zinkputten gebouwd.
Project ondersteuning: Eureko Achmea Foundation.

129 (2)


Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt