112. Kuli Damatawa

112. Kuli Damatawa school nabij Hettipola.
Plattelandschool met 540 kinderen uit arme boerenfamilies en 25 leerkrachten maken gebruik van de nieuwe voorzieningen.
Deze school bezochten we mei 2010 voor de eerste keer. De school is opgesplitst in 2 locaties: een junior en een senior locatie. In het droge seizoen valt de bestaande waterput geheel droog. Tijdens het natte seizoen hebben ze wel water. Ook de sanitaire voorzieningen zijn uiterst minimaal. De jongens gaan regelmatig de jungle in en de meisjes staan lange tijd in de rij als ze hoognodig moeten. Hygiënisch gezien is dit een trieste situatie.
Verbeteren water- en sanitaire voorzieningen: Er is een bestaande handpomp-DTW en onze projectuitvoerder Chaminda heeft onderzocht dat deze puls onvoldoende water geeft om er een waterleidingnetwerk op aan te kunnen sluiten. Ook het waterplaatsonderzoek was deze keer twijfelachtig of er wel voldoende water in de grond zit. Toch hebben we een diepe boring gemaakt van 70 m1 met een negatief resultaat. Gezien het aantal kinderen hebben we het toch een kans gegeven. Extra boringskosten van € 450. Dit is de eerste keer dat we de gok toch genomen hebben en verloren. Dus tijdens het droge seizoen is er nog steeds geen water voor de kinderen, drinkwater nemen ze dan mee van huis. Voor het onderhoud van de toiletten wordt er water aangevoerd met de vrachtwagen. Dit is erg kostbaar en het komt het schoonhouden van de toiletten niet ten goede.
Drinkwaterput afgedekt, een verhoogde stalen watertoren, elektrische pomp, waterleidingen met tappunten naar latrines en schoolgebouwen aangebracht, dit voor tijdens het natte seizoen.
In totaal 4 latrines met zinkput en 14 urinoirs (voor de kleinste meisjes en de jongens) met zinkputten bouwen, dit verdeelt over de 2 locaties. (met urinoir voor de kleinste meisjes bedoelen we een goot waar ze boven gaan zitten). De ouders van de kinderen hebben de gaten gegraven voor de zinkputten en de bouw materialen vervoerd op het terrein naar de bouwplekken.
Project ondersteuning: Eureko Achmea Foundation.

112 (3)


Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt