11 juni 2006

11 juni 2006
STRATENMARKT HERNEN

De stratenmarkt van zondag 11 juni in Hernen was weer een succes. Voor de eerste keer presenteerden wij het nieuwe logo en de website van de Stichting Kansarmen Sri Lanka. Ook hadden we voor een fotoreportage van onze projecten gezorgd. De reacties waren zeer positief. Door de voorspelde warmte en de voetbalwedstrijd van het Nederlandse team in de middag kwamen veel bezoekers vroeger dan andere jaren.
Het vrijwilligersteam van onze Stichting had met groot enthousiasme onder andere een enveloppenactie met tombola georganiseerd. Vele sponsoren, vooral uit Hernen en omgeving, hebben hun bijdrage geleverd in de vorm van leuke prijzen. Dit jaar was de hoofdprijs een wasmachine, gesponsord door de firma Expert. De jongste vrijwilligers leverde een bijdrage met een grabbelton voor de kinderen in het publiek. Ook de poffertjes gingen er weer goed in. De kinderkledinglijn Onijn was wederom goed voor een leuke opbrengst.
De opbrengst van de totale markt was 2180 euro. Wij zijn hier ontzettend blij mee en willen sponsoren en publiek dan ook hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Bovendien was dit allemaal niet gelukt zonder de grandioze inzet van de vele vrijwilligers. Het geld zal besteed worden voor onze projecten in Sri Lanka.

olifant klein

Copyright © 2019. All Rights Reserved Stichting Kansarmen Sri lanka.  Ontwerp Bert van Helvoirt